EST ENG     

TREA MEESKOND JA ÜLDINFO

Telefon 524 5225
E-post info@trea.ee
Reg nr 80292666
Kmk nr EE101576572

 

MAREK MUISTE
TREA spetsialist
marek.muiste@trea.ee
+372 5558 1508

 

MARTIN KIKAS
TREA direktor ja energeetika ekspert
martin.kikas@trea.ee
+372 524 5225

 

Neeme Karbo

NEEME KÄRBO
TREA projektijuht
neeme.karbo@trea.ee
+372 507 8835

 

ÜLO KASK
TREA energeetika ekspert
ulo.kask@trea.ee
+372 553 2910

 

NELE IVASK
TREA finantsekspert
nele.ivask@trea.ee
+372 5348 7875

KALLE VIRKUS
TREA energeetika ekspert
kalle.virkus@trea.ee
+372 551 2424

 

Antti_roose
ANTTI ROOSE
TREA projektijuht
antti.roose@trea.ee
+372 5332 8233

 

MARTEN SAAREOKS
TREA ekspert
marten.saareoks@trea.ee

 

VIIVIKA NAGEL
TREA kommunikatsioonijuht
viivika.nagel@trea.ee
+372 5811 6465

 

 

ANNE RAUDSAAR
TREA raamatupidaja
anne.raudsaar@teaduspark.ee

MTÜ Tartu Regiooni Energiaagentuur on loodud 2009. aastal Tartu Linnavalitsuse ja SA Tartu Teaduspargi poolt eesmärgiga edendada säästvat energeetikat ja energiajuhtimist piirkonnas. Agentuur keskendub energiajuhtimise edendamisele ning kaasaegse energeetika sõlmprobleemidele: energiaefektiivsus, säästev transport ja taastuvenergeetika. Asutamist rahastanud Intelligent Energy Europe toetusleping sätestab agentuurile neli kriitilise tähtsusega tegevusvaldkonda:

 •  KOHALIKE OMAVALITSUSTE ENERGIAJUHTIMINE
 •  ENERGIAKASUTUSE EFEKTIIVSUSE TÕSTMINE AVALIKUS SEKTORIS JA KODUMAJAPIDAMISTES
 •  AVALIKU JA ERASEKTORI KOOSTÖÖ JA TEGEVUSTE ARENDAMINE
 •  KOHALIKU KOGUKONNA TOETAMINE                                                                                                         

TREA eesmärgid on

 • LUUA ÜHINE VÄLJUND JURIIDILISTELE ISIKUTELE, MIS TEGELEVAD SÄÄSTVA ENERGEETIKA JA ENERGIATÕHUSATE LAHENDUSTE RAKENDAMISE JA PROPAGEERIMISEGA
 • EDENDADA SÄÄSTVA ENERGEETIKA JA ENERGIAJUHTIMISE LAHENDUSTE RAKENDAMIST
 • AIDATA KAASA SÄÄSTVA ENERGEETIKA ALASE TEADLIKKUSE JA KVALIFIKATSIOONI TÕSTMISELE NII AVALIKUS-, ERA- JA KOLMANDAS SEKTORIS
 • AIDATA OMA LIIKMETEL EDENDADA KOOSTÖÖD KOHALIKUL JA RAHVUSVAHELISEL TASANDIL
 • KAASATA ERINEVAD SÄÄSTVA ENERGEETIKA JA ENERGIATÕHUSATE LAHENDUSTEGA TEGELEVAID HUVIPOOLI ASJAKOHASTESSE RAHVUSVAHELISTESSE PROJEKTIDESSE JA KOOSTÖÖVÕRGUSTIKESSE
 • PAKKUDA OMA LIIKMESKONNALE VÕIMALUSI OMA ASJAKOHASTE KOGEMUSTE TUTVUSTUSEKS KODUMAAL JA RAHVUSVAHELISEL TASANDIL
 • KOGUDA JA LEVITADA SÄÄSTVA ENERGEETIKA JA ENERGIATÕHUSATE LAHENDUSTE ALAST INFOT
 • TUTVUSTADA JA PROPAGEERIDA ERINEVAID ENERGIASÄÄSTU TOETAVAID JUHTIMISMEETOTEID NING LEVITADA VASTAVAT OSKUSTEAVET
 • AIDATA KAASA ENERGIAPLANEERIMISE, -JUHTIMISE JA SÄÄSTVA ENERGEETIKA TEENUSTE TUVUSTAMISELE NING ARENDAMISELE TARTUS JA LÕUNA-EESTIS

Senise tegutsemisega oleme jõudnud järgmiste tulemusteni (täieneb):

 • ÜLEVAADE TARTU REGIOONI ENERGIAPOLIITIKAST JA REGULATSIOONIST
 • ÜLEVAADE AVALIKKUSE HOIAKUTEST JA KÄITUMISEST TARTU REGIOONIS
 • ÜLEVAADE ELUJÕULISEST ENERGEETIKAST TARTU REGIOONIS
 • SÄÄSTVA ENERGIA- JA ELUASEMEVALDKONNA PROGRAMM(SEEP)
 • TARTU HOONEBILANSI ENERGIATARBE ANDMEBAAS
 • ANDMEBAASI KASUTAJALIIDES, MIS ON EFEKTIIVNE TÖÖRIIST NII OMAVALITSUSTÖÖTAJATELE, ÜHISTESINDAJATELE KUI KA HALDUSJUHTIDELE KINNISVARA ETTEVÕTTES
 • KOOSTÖÖVÕRGUSTIK MENTOR-AGENTUURIDEGA
 • ENERGIASÄÄSTU NÄDALA ÜRITUSED 2010, 2011 JA 2012 AASTAL RAHVUSVAHELISEL JA RIIKLIKUL TASEMEL

 

Asukoht kaardil