EST ENG     

TREA MEESKOND JA ÜLDINFO

Telefon 524 5225
E-post info@trea.ee
Reg nr 80292666
Kmk nr EE101576572

 

MAREK MUISTE
TREA spetsialist
marek.muiste@trea.ee
+372 5558 1508

 

MARTIN KIKAS
TREA direktor ja energeetika ekspert
martin.kikas@trea.ee
+372 524 5225

 

Neeme Karbo

NEEME KÄRBO
TREA projektijuht
neeme.karbo@trea.ee
+372 507 8835

 

VIIVIKA NAGEL
TREA kommunikatsioonijuht
viivika.nagel@trea.ee
+372 5811 6465

KALLE VIRKUS
TREA energeetika ekspert
kalle.virkus@trea.ee
+372 551 2424

 

Antti_roose
ANTTI ROOSE
TREA projektijuht
antti.roose@trea.ee
+372 5332 8233

 

MARTEN SAAREOKS
TREA ekspert
marten.saareoks@trea.ee
+372 5190 6067

 

ÜLO KASK
TREA energeetika ekspert
ulo.kask@trea.ee
+372 553 2910

 

NELE IVASK
TREA finantsekspert
nele.ivask@trea.ee
+372 5348 7875

 

MTÜ Tartu Regiooni Energiaagentuur on loodud 2009. aastal Tartu Linnavalitsuse ja SA Tartu Teaduspargi poolt eesmärgiga edendada säästvat energeetikat ja energiajuhtimist piirkonnas. Agentuur keskendub energiajuhtimise edendamisele ning kaasaegse energeetika sõlmprobleemidele: energiaefektiivsus, säästev transport ja taastuvenergeetika. Asutamist rahastanud Intelligent Energy Europe toetusleping sätestab agentuurile neli kriitilise tähtsusega tegevusvaldkonda:

 •  KOHALIKE OMAVALITSUSTE ENERGIAJUHTIMINE
 •  ENERGIAKASUTUSE EFEKTIIVSUSE TÕSTMINE AVALIKUS SEKTORIS JA KODUMAJAPIDAMISTES
 •  AVALIKU JA ERASEKTORI KOOSTÖÖ JA TEGEVUSTE ARENDAMINE
 •  KOHALIKU KOGUKONNA TOETAMINE                                                                                                         

TREA eesmärgid on

 • LUUA ÜHINE VÄLJUND JURIIDILISTELE ISIKUTELE, MIS TEGELEVAD SÄÄSTVA ENERGEETIKA JA ENERGIATÕHUSATE LAHENDUSTE RAKENDAMISE JA PROPAGEERIMISEGA
 • EDENDADA SÄÄSTVA ENERGEETIKA JA ENERGIAJUHTIMISE LAHENDUSTE RAKENDAMIST
 • AIDATA KAASA SÄÄSTVA ENERGEETIKA ALASE TEADLIKKUSE JA KVALIFIKATSIOONI TÕSTMISELE NII AVALIKUS-, ERA- JA KOLMANDAS SEKTORIS
 • AIDATA OMA LIIKMETEL EDENDADA KOOSTÖÖD KOHALIKUL JA RAHVUSVAHELISEL TASANDIL
 • KAASATA ERINEVAD SÄÄSTVA ENERGEETIKA JA ENERGIATÕHUSATE LAHENDUSTEGA TEGELEVAID HUVIPOOLI ASJAKOHASTESSE RAHVUSVAHELISTESSE PROJEKTIDESSE JA KOOSTÖÖVÕRGUSTIKESSE
 • PAKKUDA OMA LIIKMESKONNALE VÕIMALUSI OMA ASJAKOHASTE KOGEMUSTE TUTVUSTUSEKS KODUMAAL JA RAHVUSVAHELISEL TASANDIL
 • KOGUDA JA LEVITADA SÄÄSTVA ENERGEETIKA JA ENERGIATÕHUSATE LAHENDUSTE ALAST INFOT
 • TUTVUSTADA JA PROPAGEERIDA ERINEVAID ENERGIASÄÄSTU TOETAVAID JUHTIMISMEETOTEID NING LEVITADA VASTAVAT OSKUSTEAVET
 • AIDATA KAASA ENERGIAPLANEERIMISE, -JUHTIMISE JA SÄÄSTVA ENERGEETIKA TEENUSTE TUVUSTAMISELE NING ARENDAMISELE TARTUS JA LÕUNA-EESTIS

Senise tegutsemisega oleme jõudnud järgmiste tulemusteni (täieneb):

 • ÜLEVAADE TARTU REGIOONI ENERGIAPOLIITIKAST JA REGULATSIOONIST
 • ÜLEVAADE AVALIKKUSE HOIAKUTEST JA KÄITUMISEST TARTU REGIOONIS
 • ÜLEVAADE ELUJÕULISEST ENERGEETIKAST TARTU REGIOONIS
 • SÄÄSTVA ENERGIA- JA ELUASEMEVALDKONNA PROGRAMM(SEEP)
 • TARTU HOONEBILANSI ENERGIATARBE ANDMEBAAS
 • ANDMEBAASI KASUTAJALIIDES, MIS ON EFEKTIIVNE TÖÖRIIST NII OMAVALITSUSTÖÖTAJATELE, ÜHISTESINDAJATELE KUI KA HALDUSJUHTIDELE KINNISVARA ETTEVÕTTES
 • KOOSTÖÖVÕRGUSTIK MENTOR-AGENTUURIDEGA
 • ENERGIASÄÄSTU NÄDALA ÜRITUSED 2010, 2011 JA 2012 AASTAL RAHVUSVAHELISEL JA RIIKLIKUL TASEMEL

 

Asukoht kaardil