EST ENG     

Avaliku sektori roll elamumajanduse korraldamisel

Ümarlauad

20. juunil 2018 Tallinnas toimunud V ümarlaua materjalid

01. Elamumajanduse ümarlaud_päevakava

02. Elamuvaldkonna toetused ja tegevuskava kahaneva rahvastikuga piirkondadele_MKM_Regina Michaelis

03. Elamumajanduse korraldamine kahaneva rahvaarvuga piirkondades_LVL_Kaimo Käärman-Liive

04.1. Kahaneva rahvastikuga piirkondade planeerimine _RaM_Andres Levald

04.2. Kavandatavad muudatused erastamisest laekuva raha kasutamises_RaM_Vilve Mäger

05. Sotsiaaltoetustest ja -teenustest eluasemevaldkonnas_SoM_Ulli Luide

 

27. märtsil 2018 Tallinnas toimunud IV ümarlaua materjalid

KredEx – Rekonstrueerimisprojektid_27.03.2018

MKM – Hoonete ehitamine ja rekonstrueerimine_27.03.2018

Tallinna LVA – Liginullenergiahoonete projekteerimine ja haldamine_27.03.2018

TREA – Korterelamute renoveerimise korraldamine_27.03.2018

TTÜ – Akadeemia tee 5a renoveerimine_27.03.3018

 

28. novembril 2017 Tallinnas toimunud III ümarlaua materjalid

Kredexi eluasemevaldkonna meetmed_Triin Reinsalu

Sotsiaaltoetustest ja -teenustest eluasemevaldkonnas_Kaili Hendla

Tallinna eluasemepoliitika_Eha Võrk

Ümarlaud III_Ülo Kask, Neeme Kärbo

 

19. septembril 2017 Kohtla-Järvel toimunud II ümarlaua materjalid

Elamumajanduse II ümarlaud_MKM_Regina Michalis

Elamumajanduse korrastamine Kiviõli linnas_Anu Needo

III ümarlaud_TREA_N.Kärbo Ü.Kask A.Roose

Kuidas tegeleda võlgnikega korteriühistus_Urmas Mardi

Tartu linna elamumajandusest_Mait Raig

 

5. mail 2017 Tallinnas toimunud I ümarlaua materjalid

Eluasemevaldkonna olukorrast_MKM_R.Michalis

Kahaneva rahvastikuga piirkondade planeerimine_Andres Levald

Riigile loovutatud korterid Kohtla-Järvel_V.Ilsjan K.Rand T.Tallermaa

Valga-elamumajanduse korraldamine kahanevas linnas_J.Tintera

 

Ümarlaudade toimumist rahastatakse Euroopa Liidu Interreg Europe regionaalarengu programmi projektist “Social Green”