EST ENG     

2018

27. veebruaril 2018 toimunud päikseenergeetika lahenduste koolituse ettekanded:

Päikseenergeetika lahendused – Andres Meesak, Eesti päikeseelektri Assotsiatsioon

Võrguinverterite valik ja kasutusalad PV-jaamades – Robert Mägi

 

20. veebruaril 2018 toimunud päikseenergeetika lahenduste infoseminari ettekanne – Andres Meesak, Eesti Päikeseelektri Assotsiatsioon

2017

18.aprillil 2017 toimunud ahikütteteemalise seminari “Kaasaegsed ahiküttelahendused ja nende kombineerimine erinevate küttesüsteemidega” ettekanded:

Puitkütused ja põlemine. Erinevad väikeküttelahendused hoonete soojusvarustuses, nende kombineerimine – Ülo Kask, Tartu Regiooni Energiaagentuur/ Eesti Biokütuste Ühing

Puitküttel töötavate kohtkütteseadmete ohutus. Elanikkonna kütteseadmete olukord Päästeameti pilgu läbi – Erki Remmelkoor, tuleohtuse ekspert

Standardite EVS-EN 15250:2007 ja EVS-EN 15544:2009 kasutamine kütteseadmete projekteerimisel ja arvutamisel – Kristo Koppel, Volt OÜ

Pärastlõunane osa:

Puitkütused ja põlemine. Erinevad väikeküttelahendused hoonete soojusvarustuses, nende kombineerimine – Ülo Kask, Tartu Regiooni Energiaagentuur/ Eesti Biokütuste Ühing

Kes on pottsepp – Kristo Koppel, Volt OÜ

Küttelahenduste tasuvus – Annes Andresson, MTÜ Eesti pottsepad

 

2015

8. oktoobril 2015 toimunud seminari “Keskkonna- ja energiamärgised- ettevõtte konkurentsivõime tõstmise võimalus” ettekanded

Martin Kikas, TREA direktor, ettekanne “Energiamärgis (Rohelises Võtmes)”

Evelin Urbel-Piirsalu, EKJA/SEI Tallinn, ettekanne “Ülevaade erinevatest keskkonna- ja energiamärgistest”

Ly Siilak, Eesti Maaturism/Eesti Kvaliteediühing, ettekanne “EHE-märk maaturismiteenusele – turunduse edendamise ja konkurentsivõime tõstmise tööriist”

 

2014

10. novembril 2014 toimunud seminari „Energiamajandus: Eesti jõukuse nurgakivi?“ ettekanded

Ando Lepimann, Eesti Arengufond, ettekanne “Eesti energiamajanduse arengud aastani 2030

Jaanus Uiga, Eesti Arengufond, ettekanne “ENMAK 2030+: Valikukohad ning võimalused elamumajanduses

Martin Kikas, TREA direktor, ettekanne “ENMAK 2030 tähendus kohaliku tasandi jaoks

Mari Jüssi, Säästva Eesti Instituut, ettekanne “ENMAK 2030+ transpordi ja liikuvuse valikud

Lembit Vali, Eesti Arengufond, ettekanne “Kuidas mõjutab hoonete energiatõhusus soojusmajandust?

Villem Vohu, Eesti Arengufond, ettekanne “Põllumajandusmaa kasutuse uuringud

 

18. juunil projekti RECOMMEND raames toimunud seminari “Ökodisain ja ökomärgised: Kas ettevõtte võti eksporditurgudele” ettekanded

Neeme Kärbo, TREA projektijuht, ettekanne “Ökodisain ja ökomärgised: Kas ettevõtte võti ekspordi turgudele

Evelin Urber-Piirsalu, SEI Tallinn, ettekanne “Ökomärgised ja nende taotlemine ning kasutamine keskkonnahoidlikes riigihangetes

Liisi Liivlaid, Keskkonnaministeerium, ettekanne “Ökomärgised?

Sander Jahilo, AS Kroonpress, ettekanne AS Kroonpressist

Anni Turro, Eskaro AS, ettekanne “EU Ecolabel ökomärgisega laevärv Primo 2

Katrin Juhanson, Hendrikson ja Ko, ettekanne “Ökodisain ja Ökomärgised: Kas ettevõtte võti ekspordi turgudele?

 

SEAP-i, Linnapeade Pakti ning CO2 heitkoguste lähteinventuuride-alased ettekanded

Martin Kikas, TREA direktor, ettekanne “Tartu linna Säästva energiamajanduse kava

Martin Kikas, TREA direktor, ettekanne “Tartu linna CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP

Jaanus Uiga, TREA ekspert, ettekanne “Jõgeva linn – Linnapeade Pakt ning SEAP

Jaanus Uiga, TREA ekspert, ettekanne “Rõuge valla CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP

Jaanus Uiga, TREA ekspert, ettekanne “Jõgeva linna CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP

Jaanus Uiga, TREA ekspert, ettekanne “CO2 heitkoguste lähteinventuur ja Säästva energiamajanduse tegevuskava (SEAP)

 

Ettekanded 25…26.02.2014 toimunud  energia- ja keskkonnajuhtimise-alastelt seminaridelt

Peter Obricht, Alam-Austria liidumaa valitsuse keskkonna ja energiamajaduse osakond, ettekanne “Lower Austria and it’s Climate and Energy Strategy

Josef Wolfbeißer, ConPlusUltra, “Environmental Management Systems – Impact of EMS on organisations and companies

Josef Wolfbeißer, ConPlusUltra, “Häid näiteid energia- ja keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamisest Austrias” (inglise keeles)

 

2013

Ettekanded 15.11.2013 toimunud  seminarilt “Energiatarbimisest energiasäästuni”

Martin Kikas, TREA direktor, ettekanne “Energiatarbimise juhtimisest omavalitsuses

Jaanus Uiga, TREA ekspert, ettekanne “CO2 lähteinventuur ja Säästva energiamajanduse tegevuskava (SEAP)

Kalle Virkus, TREA ekspert, ettekanne “Energiakulu jälgimise rakendus E-Jälg

 

Ettekanded REGREEN projekti õppevisiidilt 3-4.07.13

Jaanus Uiga, TREA ekspert, ettekanne “Complex Renovation of Small Town DH –Example of Elva

Martin Kikas, TREA direktor, ettekanne “Planning Policy and Regulations

Kalle Virkus, TREA ekspert, ettekanne “Palamuse Parish

Raimond Tamm, Tartu abilinnapea, ettekanne “Towards Sustainable and Energy Efficient Tartu

Jaanus Tamm, Tartu Linnavalitsuse projektijuht, ettekanne “Introduction of Tartu

Martin Kikas, TREA direktor, ettekanne “Introduction of TREA

 

Ettekanded 16.05.13 seminarilt “Ökoinnovatsioon ja Rohelised hanked”

Martin Kikas, TREA direktor, ettekanded TREA tegevustest ja teenustest, projektist REGREEN ja projektist Recommend

Karl Viiol, Tartu Teaduspargi projektijuht, ettekanne projektist CCIC

Ryan Weber, Nordregio, Rootsi, ettekanne, Näited eeskujulikest rohelistest hangetest

Eva Persy, Viini Linnavalitsus, Austria, ettekanne, Rohelised hanked praktikas, Viini EcoBuy programm

Rod Gilchrist, Petersborough, Suurbritannia, ettekanne, Rohelised hanked Peterborough näitel

Liisi Liivlaid, Keskkonnaministeerium, ettekanne, Rohelised hanked

 

Kalle Virkuse ettekanne TREA tänulõunal 01.02.13 – “Piirkondlik Energiamajandus- Omaenergia 2050

 

Kalle Virkuse Ettekanne EKÜL Tartu koosolekul 30.01.13 – “Renoveeritud Korterelamu

2012

Päikeseenergia teemalise seminari ettekanded 16.11.12

Andres Meesak – “Elektri mikrotootjaks: miks ja kuidas?

Siim Meeliste – “Päikeseenergia tootmisega seotud seadusandlik raamistik

Rein Pinn – “Off-Grid ehk võrguühenduseta päikeseelektrisüsteemid: praktilised näited

Veli Palge – “EMÜ Tehnikainstituudi katusel oleva päikesekollektori energiasalvestus erinevatel aasta-aegadel

Kalle Kuusk – “Väikeelamute taastuvenergia tootmisseadmete toetus

 

16. augustil 2012 toimunud seminari “Roheline Energia Maja” ettekanded:

Kalle Virkus – “Hoiakute mõju energiasäästule ehk majad ei kuluta energiat, inimesed kulutavad“, TREA

Margus Sarmet – “Hoonete energiatõhususest“, MKM

Viljo Kaul – “Kaasaegsed ventilatsioonilahendused“, Termex OÜ

Külastatud Passiivmaja infoleht

 

10. mail 2012 toimunud seminar “Korterelamute renoveerimise mitmed aspektid”

“Tartu linna korteriühistute finantsiline ja sotsiaalne võimekus hoonete tervikrenoveerimiseks”

Kalle Virkuse ettekanne

Paula Femeniase ettekanne

 

Varia:

Infopäeva ettekanne “Komplekselt renoveeritud korterelamute andmebaas” Tiit Pikk

 

2011

Energiaplaneerimise seminari 25.04.2011 ettekanded:
Lõuna-Eesti energiabilanss ( Martin Kikas)
Hoonete energiatõhususe ja sisekliima teema kohaliku omavalitsuse dokumentides (Kalle Virkus)