EST ENG     

Renoveeritud korterelamud

 TREA, KredEx’i, energiaaudiitori ja antud korteriühistu esimeeste abiga on au tutvustada KredEx 35% toetuse saanud korterelamuid, mis on põhjalikuma renoveerimise ette võtnud. 
Antud ülevaade on koostatud vastavalt Tartu Linnale koostatud SEE programmi järleduste raames, et tutvustada praktilisi töötvaid lahendusi.  Andes esmase info lahendustest tekib
ehk rohkem motivatsiooni ka enda korterelamu peale mõtlema hakata, kuidas seda renoveerida või mida paremaks teha. Propageerime ka sellepärast,kuna vähem kui aasta on jäänud veel antud toetuse taotlemiseks.

Oleme toonud välja just 35% toetuse saanud korterelamud, kuna peame oluliseks, et renoveerimisel oleks hoones sisekliima soojustagastus ventilatsiooniga kindlasti tagatud.

Lisame 35 % toetuse saanud korterelamuid tehtud tabelisse meeleldi juurde, kui korterelamud meile loa ja info annavad.
Rohkem infot KredEx toetustest leiab siit (http://www.kredex.ee/renoveerimine/et/).

 

A.H. Tammsaare 5, Tartu – Välisfassaadi soojustamine (150mm EPS), ehitusaegsed aknad vahetati välja kaasaegsete akende vastu (U<=1.1 W/m2K), teostati sokli lisasoojustus (100mm) + valati niiskusetõkkevöö ja korteritesse paigaldati ruumipõhised energiatagastusega ventilatsiooniagregaadid – täpsem ülevaade
Näituse 19, Tartu – Välisseinte soojustamine (100mm, mineraalvill), Ehitusaegsed aknad vahetati välja kaasaegsete akende vastu (U<=1.1 W/m2K), paigaldati uus katusekate ja teostati katuse lisasoojustus (100mm), teostati sokli lisasoojustus (70mm) + valati niiskustõkkevöö, eelnevalt kahetorusüsteemiks rekonstrueeritud küttesüsteemile paigaldati individuaalsed küttekulu arvestid ja korteritesse paigaldati soojusenergiatagastusega ventilatsiooniagregaadid – täpsem ülevaade
Puiestee 7, Elva – Välisfassaadi soojustamine (150mm), ehitusaegsed aknad vahetati välja kaasaegsete akende vastu (U<=1.1 W/m2K), katuslae lisasoojustus (250mm) Teostati sokli lisasoojustus (100mm), küttesüsteemi renoveerimine reguleeritavaks kahetorusüsteemiks ja korteritesse paigaldati ruumipõhised energiatagastusega ventilatsiooniagregaadid – täpsem ülevaade
Tartu mnt 27c, Elva – Vahetati aknad, soojustati pööningu vahelagi(300 mm) + tehti uus katus, teostati sokli lisasoojustus (75mm), küttesüsteemi rekonstrueerimine kahesüsteemseks ja soojatagastusega sundventilatsiooni agregaatide paigaldamine – täpsem ülevaade – täpsem ülevaade
Rukki 11, Rõngu vald – Otsa- ja küljeseinte soojustamine (200 ja 150 mm EPS), ehitusaegsed aknad vahetati välja kaasaegsete akende vastu (U<=1.1 W/m2K), soojustati katuslagi (130mm) + paigaldati uus katusekate, teostati sokli lisasoojustus (100mm), küttesüsteem rekonstrueeriti kahetorusüsteemiks + paigaldati individuaalsed küttekulu arvestid ja küttekulujaoturid ja korteritesse paigaldati energiatagastusega ventilatsiooniagregaadid – täpsem ülevaade

Tarbimisandmete ülevaade (2007-2012)

Sõpruse pst 244, Tallinn – Otsa- ja küljeseinte soojustamine (150 mm EPS või mineraalvill), ehitusaegsed aknad vahetati välja kaasaegsete akende vastu, soojustati katuslagi (200mm) ja katusekatte vahetus, teostati sokli lisasoojustus (100mm), ühetorusüsteemi renoveerimine ja korteritesse paigaldati energiatagastusega ventilatsiooniagregaadid – täpsem ülevaade