EST ENG     

Avaliku sektori roll elamumajanduse korraldamisel

Ümarlauad

27. märtsil 2018 Tallinnas toimunud ümarlaua materjalid

KredEx – Rekonstrueerimisprojektid_27.03.2018

MKM – Hoonete ehitamine ja rekonstrueerimine_27.03.2018

Tallinna LVA – Liginullenergiahoonete projekteerimine ja haldamine_27.03.2018

TREA – Korterelamute renoveerimise korraldamine_27.03.2018

TTÜ – Akadeemia tee 5a renoveerimine_27.03.3018

 

Ümarlaudade toimumist rahastatakse Euroopa Liidu Interreg Europe regionaalarengu programmi projektist “Social Green”