EST ENG     

BEA-APP

Baltic Energy Areas – A Planning Perspective

 

BEA-APP_logo_v         

Projekti rahastab Euroopa Liidu Interregi Läänemere piirkonna programm.

Projekti eelarve: 2 700 000 €
TREA eelarve: 239 000 € (sh ERDF toetus  203 150 €)

Projekti kestus: 2016−2019

Projekti tegevused: Projekt käsitleb Läänemere piirkonna riikide väljakutseid, mis on seotud üleminekuga madala süsinikujäljega, suurenenud taastuvenergia tootmise ja kasutamisega energiasüsteemidele.
Et saavutada kliimamuutuste leevendamise ja taastuvenergiaga seotud kõrgeid eesmärke piirkonnas, tuleb ruumilisel planeerimisel arvestada teatud tingimustega ja määrata täiendavad alad taastuvenergia seadmete paigaldamiseks (tuulepargid, bioenergia jaamad, päikeseenergia rajatised jm).
Paraku puuduvad planeerijatel sageli vahendid parimate sobivate alade määratlemiseks ja määramiseks, sest samal ajal tuleb leida tasakaal ka konkureerivate huvide vahel. Taastuvenergia projekte rakendades põrkutakse sageli kohalike vastuseisuga ning „mitte minu tagaaias“ suhtumisega. Samuti ei ole planeerijatel alati piisavalt teadmisi kohalike varude ja olude kohta, mis aitaks leida nutikaid kohapõhiseid lahendusi.

Projekti partnerid: Kokku 11 piirkondlikku ja kohalikku avaliku sektori esindajat, piirkondlikku energiaagentuuri ning uurimisasutust kaheksast Euroopa riigist.

Projekti koduleht: http://www.balticenergyareas.eu/ (inglise keeles)

Projekti kontaktisikud TREAs: Antti Roose (antti.roose@trea.ee, +372 5332 8233), Martin Kikas (martin.kikas@trea.ee, +372 524 5225)

Projekti ühe väljundina on valminud Rõuge rahvamaja rekonstrueerimise eelprojekt: Rõuge rahvamaja rekonstrueerimine

EUSBSR flagship label cmyk

See koduleht kajastab autori vaateid ja seisukohti. Programmi korraldusasutus ei vastuta selle eest, kuidas antud infot kasutada võidakse.