EST ENG     

BEA-APP

Baltic Energy Areas – A Planning Perspective

 

BEA-APP_logo_v         

Projekti rahastab Euroopa Liidu Interregi Läänemere piirkonna programm (Interreg Baltic Sea Programme 2014-2020)

 

Projekti eelarve: 2 700 000 €.  TREA eelarve on 239 00 € (sh  203 150 € ERDF toetus)

Projekti kestus: 2016−2019

Projekti tegevused: Projekt käsitleb Läänemere piirkonna riikide väljakutseid, mis on seotud üleminekuga madala süsinikujäljega, suurenenud taastuvenergia tootmise ja kasutamisega energiasüsteemidele.
Et saavutada kliimamuutuste leevendamise ja taastuvenergiaga seotud kõrgeid eesmärke piirkonnas, tuleb ruumilisel planeerimisel arvestada teatud tingimustega ja määrata täiendavad kohad taastuvenergia seadmete paigaldamiseks (tuulepargid, bioenergia jaamad, päikeseenergia rajatised jm).
Paraku puuduvad planeerijatel sageli vahendid parimate sobivate alade määratlemiseks ja määramiseks, sest samal ajal tuleb leida tasakaal ka konkureerivate huvide vahel. Taastuvenergia projekte rakendades põrkutakse sageli kohalike vastuseisuga ning „mitte minu tagaaias“ suhtumisega. Samuti ei ole neil alati piisavalt teadmisi kohalike varude ja olude kohta, mis aitaks leida nutikaid kohapõhiseid lahendusi.

Projekti partnerid: Kokku 11 piirkondlikku ja kohalikku avaliku sektori esindajat, piirkondlikku energiaagentuuri ning uurimisasutust kaheksast Euroopa riigist.

Projekti koduleht: http://www.balticenergyareas.eu/ (inglise keeles)

Projekti kontaktisikud TREAs: Antti Roose (antti.roose@trea.ee, +372 5332 8233), Martin Kikas (martin.kikas@trea.ee, +372 524 5225)

EUSBSR flagship label cmyk