EST ENG     

Sun and Wind: Universal Renewables for Local Sustainability.

Projektitunnus: ELRII – 473

Programm: Eesti- Läti- Vene piiriülese koostöö programm

 

Sun and Wind on Tartu Regiooni Energiaagentuuri poolt kordineeritud projekt, kus on kokku kuus partnerit Eestist ja Venemaalt. Projekti partneriteks on ANO SKC “PskovRegionInfo”,  Pytalovo Vallavalitsus ja Gdov Vallavalitsus Venemaalt ning Rõuge Vallavalitsus, Meremäe Vallavalitsus ja Tartu Regiooni Energiaagentuur Eestist.

Projekti üldine eesmärk:

Toetada efektiivset ja kestvat kohaliku taastuvate energiaallikate (ressurssi) kasutamist, laiendada kasutatavate kütuste valikut. Seda läbi koostöö, ühiste uuringute,  parema planeerimise, pilootlahenduste ning kogemuste vahetuse projekti piirkonnas Lõuna-Eestis ja Loode Venemaal.

Projekti eesmärgid:

– Hinnata energiasäästu ja taastuvate allikate kasutamise võimalusi projekti piirkondades;

– Luua näidisobjektid kohaliku taastuva ressurssi kasutamiseks;

– Suurendada kohalike omavalitsuste ametnike ja kogukonna liikmete arusaama ning julgustada ja kutsuda neid üles rakendama energiasäästu ja taastuvate kasutamist, seda nii omavalitsuse kui rohujuure tasandil.

Oodatavad tulemused:

Kuue lokaalse näidislahenduse loomine kus kasutatakse päikese-, tuule, biomassi või maasoojuse energiat.

Laiaulatuslik uuring kohaliku taastuvate allikate kasutamise hindamiseks. Uuringu tulemusena pakutakse välja tehnilised ja finantsmajanduslikud (vajadusel ka organisatsioonilised) võimalused nende allikate kasutuselevõtuks energiamajanduses.

Nelja taastuvatel allikatel põhineva tarneahela mudeli loomine ja hindamine kasutamiseks Lõuna-Eestis ja Pihkva oblastis.

Ühe energiaklassi kaasajastamine ja täiustamine. Elanikkonna järjepidev planeeritud teavitustöö kestva arengu ja energiatõhususe teemadel.

Nelja energiasäästu ja taastuvate allikate teemalise seminari korraldamine kokku 100 osalejaga.

Energeetikaekspertide ja heade näidete võrgustiku teke.

Projekti andmed:

Projekti tegevus kestab 20 kuud

23.mai 2013- 31.dets 2014

Kogu eelarve: 936 126,00 EUR

Programmi poolne toetus: 842 512, 90 EUR (90%)

Programmi veebileht: http://www.estlatrus.eu

Koostööbüroo EuropeAid veebileht: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm.

 

 

Lisainformatsioon:

Martin Kikas, martin.kikas@trea.ee

 

 

 

 

 

“Käesolev projekt on koostatud Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programmi 2007 – 2013 rahalise abiga. Projekti sisu eest vastutab ainuisikuliselt Tartu Regiooni Energiaagentuur ja mitte mingitel tingimustel ei saa tõlgendada dokumendi sisu Programmi, Programmis osavate riikide ja Euroopa Liidu seisukohti peegeldavana.”