EST ENG     

PANEL 2050

Partnership for New Energy Leadership 2050

       flag_yellow_low.jpg (600×401)

Projekti toetab Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programm Horizon 2020 (toetusleping nr 696173, EU 3.3.7- Market uptake of energy innovation- building on Intelligent Energy Europe)).

Projekti eelarve: 1 790 500 € (sh EL toetus 790 500 €)

Projekti kestus: 2016−2018

Projekti tegevused: PANEL 2050 on 13 partneriga projekt, mille eesmärk on luua kestvad ja kopeeritavad säästva energia võrgustikud kohalikul (omavalitsuse, kogukonna) tasemel. Asjakohased sidusrühmad teevad omavahel koostööd, et luua kohaliku energia visioonid, strateegiad ja tegevuskavad üleminekuks madala süsinikujäljega kogukondadele aastaks 2050.

Projekti koduleht: https://cordis.europa.eu/project/rcn/200158_en.html (inglise keeles)

Projekti kontaktisik TREAs: Marek Muiste (marek.muiste@trea.ee, +372 5558 1508)

 

Kodulehe sisu eest vastutavad täiel määral selle autorid. Euroopa Liit ega korraldusasutus ei vastuta lehel esitatud teabe mistahes moel kasutamise eest.