PANEL 2050 (Partnership for New Energy Leadership 2050)

PANEL 2050 (Partnership for New Energy Leadership 2050) on 13 partneriga projekt, mida rahastab Horizon 2020 programm. Tartu Regiooni Energiaagentuur on projekti juhtpartner.

PANEL 2050 projekti eesmärk on luua kestvad ja kopeeritavad säästva energia võrgustikud kohalikul (omavalitsuse, kogukonna) tasemel. Asjakohased sidusrühmad teevad omavahel koostööd, et luua kohaliku energia visioonid, strateegiad ja tegevuskavad üleminekuks madala süsinikujäljega kogukondadele aastaks 2050.

Projekti andmed

PANEL 2050

Projekti ID:696173

Finantseeritud: H2020- EU 3.3.7- Market uptake of energy innovation- building on Intelligent Energy Europe

Kogu eelarve: EUR 1 790 500

EL toetus: EUR 1 790 500

Juhtpartner:

Tartu Regional Energy Agancy (TREA), Estonia

 

Projekti infoleht Euroopa Komisjoni veebis (inglise keeles).

Kontaktid:

Projekti on kaasatud kõik TREA eksperdid vastavalt vajadusele.
Projektijuht Marek Muiste: Marek.muiste@trea.ee |  +372 524 5225

flag_yellow_low.jpg (600×401)

Projekti PANEL 2050 rahastatakse Euroopa Liidu uuringute ja innovatsiooniprogrammist Horizon 2020.