EST ENG     

RenoZEB

Accelerating nearly zero energy renovation for buildings and neighbourhoods

           

 

Projekti toetab Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm Horisont 2020 (toetusleping nr 768718).

Projekti eelarve: 6 822 601,50 €

Projekti kestus: 2017−2021

Projekti eesmärk:
Hoogustame hoonete renoveerimist liginullenergia lahendustega! Projekti eesmärk on arendada kulutõhusaid valmislahendusi, mis tõstavad kinnisvara väärtust liginullenergia (nZEB) renoveerimisturul. Soovime olla abiks selle protsessi kõikidele asjaosalistele innovatiivsete lahenduste, otsustusprotsessi metoodika, koolituse ja juhendmaterjalidega, mida demonstreeritakse reaalsetel ehitusplatsidel.

Projekti tegevused:
RenoZEBi väärtuspõhine käsitlus kätkeb endas tervet hulka uusi lähenemisviise ja tegevusi elamute täisrenoveerimiseks. Selle tulemuseks on terviklik, kogu renoveerimisprojekti elutsüklit hõlmav metoodika, mis pakub välja parimaid võimalusi vara väärtuse tõstmiseks ning energiatõhususe optimeerimiseks. Projektis arendatakse välja modulaarne terviklik mitmefunktsiooniline hoonete välispiirete lahendus, kus vajalikud tehnilised seadmed on valmismoodulitesse sisse ehitatud. Uudne välispiirete süsteem peaks asendama traditsioonilisi fassaadi uuendamise meetodeid ning lihtsustama hoonete renoveerimist.

Eesmärk on olemasolevate ehitiste renoveerimine kõrgtehnoloogiliste ja energiatõhusate fassaadielementidega, mida kasutades on elanike segamine ehitustööde ajal minimaalne. Eeldatavasti vähenevad ka paigalduskulud ja lüheneb ehituse aeg ning kinnisvara väärtus tõuseb tänu paranenud energiatõhususele.

Et renoveerimine oleks tõhus ja terviklik, arendatakse välja ehitise infomudelil (ingl k Building Information Modeling – BIM) põhinev koostööplatvorm. Tegu on keskse andmekoguga, kus sidusrühmad saavad tutvuda vajaliku teabega ning teha omavahel koostööd – see aitab ületada ehitustöödele iseloomulikku killustatust. Tänu nimetatud platvormile on koostöö renoveerimise kõigis etappides tõhusam: see teeb otsustusprotsessi lihtsamaks, pakkudes veebis 3D BIM-visualiseerijat. Viimase abil saab jälgida muutusi ehitusperioodi jooksul ning teha projekti peamised näitajad nähtavaks. Platvorm põhineb OPEN BIM-i standarditel ja toimib erinevate tarkvararakenduste koostöös. Et ühendada platvormiga erinevaid väliseid rakendusi (projekteerimine, simulatsioon, teadmispõhised vahendid), töötatakse välja avatud liidesed. Seda kõike täiendab simulatsiooni tööriist, mille abil täisrenoveerimise lahendusi projekteerida ja optimeerida. Erinevateks simulatsioonideks vajalikku tehnilist infot saadakse renoveerimislahenduste andmeaidast.

RenoZEBi koostöömudelit täiendab inimkeskne automaatika, mille abil saab energiatõhusust hoone tegeliku kasutuse ajal veelgi parandada. See juhib automaatselt hoone juhtsõlmedes ja fassaadi energiasüsteemides asjakohaseid kontrollseadmeid, mis arvestavad nii elanike mugavuse kui ruumide sisekliima kvaliteediga.

Projektis välja töötatavat täisrenoveerimise lahendust rakendatakse kolmes korterelamus kahes erinevas kliimavöötmes (Hispaanias ja Eestis) ning testitakse kolmel virtuaalsel ehitisel (Bulgaarias, Itaalias ja Kreekas). Neid hooneid jälgitakse kogu renoveerimisprotsessi jooksul, sh nii enne kui pärast ehitustöid. Mõõdetakse energiatõhusust ning tervise ja mugavusega seotud näitajaid, kulusid ja väärtust (sh kinnisvara väärtuse muutumist) ning keskkonnaseisundit.

Et tagada välja töötatud lahenduse kasutamine erinevates kliimavöötmetes ja turgudel EL-is, koostatakse teisendamise reeglid, milles kasutatakse virtuaalseid näidisobjekte ning suurt hulka turuteavet.

Projekti partnerid: 19 partnerit Belgiast, Bulgaariast, Eestist, Hispaaniast, Itaaliast, Küproselt, Prantsusmaalt ja Saksamaalt.Projekti koduleht: http://renozeb.eu/ (inglise keeles)

Projekti kontaktisik TREAs: Martin Kikas (martin.kikas@trea.ee, +372 524 5225)

 

Kodulehe sisu eest vastutavad täiel määral selle autorid. Euroopa Liit ega korraldusasutus ei vastuta lehel esitatud teabe mistahes moel kasutamise eest.