SmartEnCity

Euroopas ainulaadne koostööprojekt SmartEnCity aitab osa Tartu kesklinna elamupiirkonnast muuta terviklikult nutikaks linnaosaks. Endisest 50−60ndatel ehitatud kortermajade piirkonnast saab tarkadel lahendustel toimiv ja energiasäästlik linnaosa.

SmartEnCity_logo

Nutikas linnaosa sisaldab peale hoonete energiasäästlikuks renoveerimise ja nutikodu rakenduste ka uuenduslikke lahendusi kaugküttes, transpordis, tänavavalgustuses, taastuvenergia kasutamises ning elanike kaasamises ja nende teadlikkuse suurendamises. Nutikasse linnaossa tulevad elektriautode ja -jalgrataste rendi- ning laadimispunktid.

Tartu Regiooni Energiaagentuur osaleb projektis majade renoveerimise tehnilise nõustajana ning on abiks mitmete arengudokumentide koostamisel. Pärast majade renoveerimist toimub tulemuste ja energiatarbimise monitoorimine, et hinnata projekti mõju selles osalenud kortermajadele.

Projektis osalevad partnerid viiest Euroopa riigist:

smartencity-map-cities

Täpsemalt: tarktartu.ee

Projekti koduleht inglise keeles: http://smartencity.eu/