EST ENG     

SmartEnCity

Towards Smart Zero CO2 Cities across Europe

 

SmartEnCity_logo                    

 

Projekti rahastab Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programm Horizon 2020 (toetusleping nr 691883).

Projekti eelarve: 27 890 138,75 €

Projekti kestus: 2016−2021

Projekti eesmärk: Viia ellu targa ja säästva linnakeskkonna terviklahendus, mis inspireeriks elanikke tegema keskkonnateadlikke otsuseid ning oleks hiljem erinevates Euroopa piirkondades rakendatav. Projekti aluseks on Smart Zero Carbon City kontseptsioon, kus linna ökoloogiline jalajälg ja energianõudlus on kaasaegseid tehnoloogiaid kasutades viidud miinimumini ja energiavarustus baseerub taastuvatel kohalikel energiaressurssidel, mida hallatakse nutikate lahenduste abil.

Projekti tegevused: Euroopas ainulaadne koostööprojekt SmartEnCity aitab osa Tartu kesklinna elamupiirkonnast muuta terviklikult nutikaks linnaosaks.

Nutikas linnaosa sisaldab peale hoonete energiasäästlikuks renoveerimise ja nutikodu rakenduste ka uuenduslikke lahendusi kaugküttes, transpordis, tänavavalgustuses, taastuvenergia kasutamises ning elanike kaasamises ja nende teadlikkuse suurendamises. Nutikasse linnaossa tulevad elektriautode ja -jalgrataste rendi- ning laadimispunktid.

Tartu Regiooni Energiaagentuur osaleb projektis majade renoveerimise tehnilise nõustajana ning on abiks mitmete arengudokumentide koostamisel. Pärast majade renoveerimist toimub tulemuste ja energiatarbimise monitoorimine, et hinnata projekti mõju selles osalenud kortermajadele.

Projekti tulemused: Endisest 50−60ndatel ehitatud kortermajade piirkonnast saab tarkadel lahendustel toimiv ja energiasäästlik linnaosa.

Projekti partnerid: Projekti põhipartneriteks on nö. majakalinnad Tartu, Sønderborg (Taani) ja Vitoria-Gasteiz (Hispaania), mis kõik püüavad eelkõige ühe linnaosa piires rakendada tõhusaid ja nutikaid energiasäästu lahendusi. Saadud kogemusi püüavad rakendada järgijad Lecce (Itaalia) ja Asenovgrad (Bulgaaria). Kokku on projekti kaasatud 35 organisatsiooni kuuest riigist.

Projekti kodulehed: tarktartu.ee,  http://smartencity.eu/

Projekti kontaktisik TREAs: Martin Kikas (martin.kikas@trea.ee, 524 5225)

 

smartencity-map-cities

 

 

Kodulehe sisu eest vastutavad täiel määral selle autorid. Euroopa Liit ega korraldusasutus ei vastuta lehel esitatud teabe mistahes moel kasutamise eest.