EST ENG     

Social Green

Regional Policies towards Greening the Social Housing Sector

 

        

 

Projekti rahastab Euroopa Liidu Interreg Europe regionaalarengu programm

Projekti eelarve: 1 188 757 € (sh ERDF toetus 1 010 443 €)
TREA eelarve: 111 034 € (sh ERDF toetus 94 378 €)

Projekti kestus: 2016−2021

Projekti eesmärk:
Kujundada kohalikku poliitikat, ühendades omavahel eluasemesektori ja energiavaesusega seotud väljakutsed; samuti parendada arengudokumente, institutsioone, rahalisi võimalusi ning tehnilist valmisolekut energiatõhusate ja keskkonnasõbralike eluhoonete planeerimiseks ning rajamiseks.

Projekti tegevused:
Viieaastase projekti keskmes on sotsiaal- ja munitsipaalelamumajanduse puudused ning energiatõhusust käsitlevad teemad ja nende suunamine madalama süsinikusisaldusega majanduse poole.

Projekti tulemused:
Tänu koostööle piirkondade vahel nii üle Euroopa kui riigisiseselt leitakse ja antakse edasi innovaatilisi lähenemisi ning lahendusi kõiges, mis puudutab keskkonnasäästlikuma elamumajanduspoliitika elluviimist: sellega seotud protsesse nii uute ehitiste rajamisel kui olemasolevate ehitiste kaasajastamisel. 

Projekti ellu viimiseks korraldatakse õppekäike, kogemuste vahetamise seminare, kohalike sidusrühmade koosolekuid ja teabe laialdast levitamist.

Social Green on Euroopa regioonide vaheline terviklik õppimis- ja arenemisprotsess. Projektis osalevad piirkonnad koostavad enesehindamise aruanded, heade tavade juhendid ning piirkondlikud tegevusplaanid.

Projekti partnerid: Projektis osaleb kaheksa partnerit kuuest Euroopa riigist: Portugalist, Hispaaniast, Horvaatiast, Eestist, Rootsist ja Rumeeniast.

Projekti koduleht: inglise keeles; Facebook

Projekti kontaktisik TREAs: Neeme Kärbo (neeme.karbo@trea.ee, +372 507 8835)

 

See koduleht kajastab autori vaateid ja seisukohti. Programmi korraldusasutus ei vastuta selle eest, kuidas antud infot kasutada võidakse.