Social Green

Projekti “SocialGreen” keskmes on sotsiaal- ja munitsipaalelamumajanduse puudused ja energiatõhusust käsitlevad teemad ning nende suunamine madalama süsinikusisaldusega majanduse poole.Social_green_logo

 

Eesmärk on kujundada regionaalpoliitikat, ühendades omavahel eluasemesektori ja energiavaesusega seotud väljakutsed; samuti parendada arengudokumente, institutsioone, rahalisi võimalusi ning tehnilist valmisolekut energiatõhusate ja keskkonnasõbralike eluhoonete planeerimiseks ning rajamiseks.

Tänu koostööle piirkondade vahel nii üle Euroopa kui riigisiseselt leitakse ja antakse edasi innovaatilisi lähenemisi ning lahendusi kõiges, mis puudutab keskkonnasäästlikuma elamumajanduspoliitika elluviimist: sellega seotud protsesse nii uute ehitiste rajamisel kui olemasolevate ehitiste kaasajastamisel. 

Projekti elluviimiseks korraldatakse õppekülastusi, heade tavade seminare, kohalike sidusrühmade koosolekuid ja teabe laialdast levitamist.

SocialGreen on Euroopa regioonide vaheline terviklik õppimis- ja arenemisprotsess. Projektis osalevad piirkonnad koostavad enesehindamise aruanded, heade tavade juhendid ning piirkondlikud tegevusplaanid.

Projekti koduleht inglise keeles.