Social Green

Viieaastase projekti “Social Green” keskmes on sotsiaal- ja munitsipaalelamumajanduse puudused ning energiatõhusust käsitlevad teemad ja nende suunamine madalama süsinikusisaldusega majanduse poole.

Projektis osaleb kaheksa partnerit kuuest Euroopa riigist: Portugalist, Hispaaniast, Horvaatiast, Eestist, Rootsist ja Rumeeniast.

Social_green_logo

 

 

 

Projekti eesmärk on kujundada regionaalpoliitikat, ühendades omavahel eluasemesektori ja energiavaesusega seotud väljakutsed; samuti parendada arengudokumente, institutsioone, rahalisi võimalusi ning tehnilist valmisolekut energiatõhusate ja keskkonnasõbralike eluhoonete planeerimiseks ning rajamiseks.

Tänu koostööle piirkondade vahel nii üle Euroopa kui riigisiseselt leitakse ja antakse edasi innovaatilisi lähenemisi ning lahendusi kõiges, mis puudutab keskkonnasäästlikuma elamumajanduspoliitika elluviimist: sellega seotud protsesse nii uute ehitiste rajamisel kui olemasolevate ehitiste kaasajastamisel. 

Projekti ellu viies korraldatakse õppekülastusi, kogemuste vahetamise seminare, kohalike sidusrühmade koosolekuid ja teabe laialdast levitamist.

SocialGreen on Euroopa regioonide vaheline terviklik õppimis- ja arenemisprotsess. Projektis osalevad piirkonnad koostavad enesehindamise aruanded, heade tavade juhendid ning piirkondlikud tegevusplaanid.

Projekti tegevusi saab jälgida Facebookis: Social Green Project, samuti projekti ingliskeelsel kodulehel.