Energiamärgis on dokument, mis näitab sisekliima tagamisega hoone või selle osa energiatarbimise taset võrreldes teiste analoogsete hoonetega.

Mis on Energiamärgis?

Hoone energiamärgis on dokument, mille eesmärk on anda teada, kui palju sisekliima tagamisega hoone või hoone osa tarbib energiat võrreldes teiste samaväärsete hoonete keskmise energiatarbimisega (Ehitusseadus §3). Sarnaselt kodumasinatele on võimalik hooneid reastada sõltuvalt nende energiakasutuse näitajatest. Energiamärgis väljastatakse hoonele arvutatud energiatõhususarvu alusel. Energiatõhususarv on arvutuslik summaarne tarnitud energiate kaalutud erikasutus (kWh/(m2*a)) hoone standardkasutusel. Energiamärgise klassid on tähistatud tähtedega A…..G, kusjuures klass A märgib kõige väiksema energiatõhususarvuga hoonet, klass B veidi suurema eritarbimisega hoonet jne.

Milleks hoonele energiamärgist vaja on?

Energiamärgise alusel saab võrrelda, kas hoone kulutab rohkem või vähem energiat ruutmeetri hoone kÖetava pinna kohta, kui teised hooned. Kui hoone energiamärgis on D, E, F või G klassis, siis on suure tõenäosusega otstarbekas tellida energiaaudit ja planeerida energiasäästumeetmete rakendamist.

Alates 9. jaanuar 2013.a. on energiamärgis kohustuslik:

  • Uutel ehitatavatel hoonetel
  • Üle 500 m2 kasuliku pinnaga avalikel hoonetel
  • Olemasoleva hoone/hoone osa müügil või väljaüürimisel, kui seda nõuab ostja või üürnik

 

Energiamärgise tellimine

Hinnapakkumise saamiseks sisestage oma andmed allpool oleva vormi kaudu. Võtame teiega ühendust kahe tööpäeva jooksul.

Nimi (nõutav)

Postiaadress (nõutav)

Email (nõutav)

Telefon (nõutav)

Tellitav teenus (nõutav)

Lisainfo

captcha

Pildil olev turvakood