TREA teenused on suunatud energia lõpptarbijatele ning väikese ja keskmise suurusega energiatootjale. Meie sihtgruppi kuuluvad korteriühistud, kinnisvaraomanikud ja -haldajad, omavalitsused, ettevõtted ning elanikud ja tavatarbijad. Lisaks veel kaugküttevõrkudega tegelevad ettevõtted ja lokaalsed energiatootjad.

TREA peamine tegevusvaldkond on konsultatsioon ja nõustamine. Meie juures Tartus (Narva mnt 3) saab nõu ja abi energiajuhtimise teemal iga päev kell 9−15. Soovitatav on eelnev registreerumine: e-posti teel aadressil info@trea.ee või telefonil 524 5225.

TREA tegevuspiirkond hõlmab kõiki Lõuna-Eesti maakondi (Tartu, Jõgeva, Põlva, Valga, Viljandi, Võru), vajadusel tegutseme kogu Eestis.

Energiamärgise koostamine

Energiamärgis on dokument, mis näitab sisekliima tagamisega hoone või selle osa energiatarbimise taset võrreldes teiste analoogsete hoonetega. Hindame teie maja energiatarbimist ning koostame energiamärgise. Loe edasi …

Hoonete renoveerimise projektijuhtimine

TREA aitab läbi viia kogu renoveerimise protsess alustades nõustamisest erinevate lahenduste osas kuni ehitajate ja teenusepakkujate selekteerimise ja ehitusjärelvalveni välja. TREA pakub seda teenust, et koduomanikud saavutaksid oodatud energiasäästu ja kokkuhoiu energiakulutustelt. Ainult hästi ehitatud maja saab olla energiasäästlik maja ning oma teenusega aitame vältida juba eos võimalikku ehituspraaki.

Energiajuhtimine hoones

TREA pakub energiatarbimise monitoorimist ja analüüsi, teeb ettepanekuid energiasäästu võimaluste osas, kalkuleerib maksumused ning arvtuab lahenduste tasuvused, et hoonete haldajad saaksid täieliku ülevaate oma hoone seisukorrast ja võimalustest. TREA analüüsib lokaalsete energiatootmise süsteemide kasutamist hoones ning väljastab ka energiamärgised. TREA pakub võimalust hoonete monitoorimiseks läbi on-line andmebaasi, kuhu kogunevad andmed ning mille põhjal saab ekspert operatiivselt nõu anda.

Energiajuhtimine kohalikes omavalitsuses

TREA teostab energiatarbimise analüüse, teeb ettepanekuid energiasäästu võimaluste osas, kalkuleerib maksumused ja arvutab tasuvused kohalikele omavalitsustele lokaalsete energiatootmise süsteemide kasutamise ja kaugküttevõrgu kestvuse osas. TREA koostab omavalitsustele Säästva Energia kavasid ja CO2 analüüse. TREA nõustab energiaühistute loomise osas.

Koolitus ja teavitamine

TREA viib huvilistele läbi energiajuhtimise koolituskursusi ja infopäevi ning korraldab õppereise nii Eestisse kui ka välismaale.

 

Meiega kontakti saamiseks sisestage oma andmed alloleva vormi kaudu. Võtame teiega ühendust kahe tööpäeva jooksul.

Nimi (nõutav)

Postiaadress (nõutav)

Email (nõutav)

Telefon (nõutav)

Tellitav teenus (nõutav)

Lisainfo

captcha

Pildil olev turvakood