Meie Eesti-Läti projekt „Energiaarukas kogukond“ on jõudnud põnevasse järku, kus me enam lihtsalt ei jälgi ja hari, vaid räägime tulemustest.

8. mail pidasime Rõuge rahvamajas kogukonnaseminari, kus vaatlesime võrdlevalt Eesti ja Läti perede energiakäitumist ja -kulusid ning inimeste harjumusi. Kokku oli tulnud hulk kohalikke inimesi, kellele lähevad korda oma energiatarbimise harjumused ning kes on valmis neis muudatusi tegema.

Kuigi projekti lõplikke kokkuvõtteid ja kaugemale ulatuvat mõju tuleb veel natuke oodata, tegi Tartu Regiooni Energiaagentuuri ekspert Antti Roose põgusa haarava ülevaate Eesti ja Läti perede energiakäitumisest. Kokku oli vaatluse all ligi sadakond majapidamist Lõuna-Eestist ja Põhja-Lätist.

Esitlusest tuli välja, et piirinaabrite energiakäitumine on üldjoontes sarnane, esineb vaid üksikuid erinevusi. Loomulikult mängib oma rolli ka riikide erinev elatustase, kuid üldistades võib öelda, et lätlased tarbivad pisut vähem elektrit ja autokütust kui eestlased. Rahaliselt on vahe suurem, kuna sealsed hinnad on madalamad. On huvitav teada, et eestlased on lätlastest usinamalt näiteks lambipirne leedideks vahetanud, ja veelgi enam – eestlased kinnitavad vaat et ühest suust, et kustutavad ruumist lahkudes alati tule. Läti uurimisalused viimast harjumust nii oluliseks ei pidanud.

Ebamugava tõdemusena jõudis paljude seires ja kampaanias osalenuteni teadmine, et kuigi oleme harjunud elektrit ja kodusooja väga kalliteks pidama, kulub keskmisel perel nende kahe peale kokku aastas ligi kaks korda vähem eurosid kui igapäevasele liikumismugavusele autokütuse näol (60% keskmise pere energiatarbimise maksumusest moodustab autokütus). Eesti liigkõrged mootorikütuse hinnad on küll pidevaks kõneaineks, kuid nagu näha, ei sunni see inimesi harjumuspärasest mugavusest loobuma. Veel saime teada, et kodumajapidamise elektritarbest omakorda vähemalt pool, kui mitte rohkem, näib kuluvat köögis – korterielanikel on see suhtarv suurem (kuni 75%) kui omas majas elavatel inimestel (ca 50%). Eramajade elektrikasutust kallutab oluliselt see, et erinevalt kortermajadest kasutatakse seal rohkem elektrit sooja saamiseks (nt soojuspumbad).

Ürituse õpetliku osa järel oli aeg energiavideote esitluse käes ehk nagu korraldajad naljatamisi ütlesid: toimus Rõuge Energiafilmide Festival. Õpetlike videote valmistamine on osa Energiaaruka kogukonna projekti tegemistest. Näitlejatena kasutati kohalikke inimesi ja võttepaigad asuvad Rõuges.

Kokku esitleti kuut 1−2-minutilist sotsiaalse reklaami suunitlusega videoklippi, milles kas otsesõnu või läbi lillede, samas läbi peene huumoriprisma osutatakse puudustele meie energiakäitumises. Valminud videod avaldatakse internetis Facebooki lehel „Energiaarukas kogukond“ ning projekti kodulehel aadressil www.trea.ee/sec.