Teisipäev, 7. detsember 2021, 13:30-14:10

Energiatõhus eluase mitte ainult ei vähenda energiaostuvõimetust, vaid aitab kaasa ka CO2 heitkoguste vähendamisele. Need, kellel on probleeme enda energiaarvete tasumisega, elavad sageli soojustamata ja madala energiatõhususega hoonetes. Selliste kodude renoveerimine eraüürisektoris nõuab mitmete olemasolevate konfliktide ja probleemide ületamist. Kas energiatõhususe miinimumstandardid võivad olla siin lahenduseks? Kuidas saab valitsus veenda üürileandjaid suurendama üürikodude energiatõhusust? Millised Eesmärk 55 ettepanekud on valitsusele abiks toetamaks hoonete renoveerimist eraüürisektoris?

Kuulake 7. detsembril kell 13:30 toimuvat arutelu. Arutelu toimub inglise keeles ja seal osalevad Louise Sunderland (Regulatory Assistance Project), Hélène Sibileau (Building Performance Institute Europe), Emmanuelle Causse and Emil Martini (International Union of Property Owners) ja Ina Karova (Energy Agency Plovdiv)!

 

Samal ajal kui energiahinnad tõusevad taevasse, selgub kõige värskemast EL ülesest uuringust, et 2020. aastal ütles 8% EL elanikkonnast, et nad ei suuda oma kodu piisavalt soojas hoida. Olukord oli EL liikmesriikide lõikes erinev – murettekitavad näitajad olid Bulgaarias (27%) järgnesid Leedu (23%), Küpros (21%) ning Portugal ja Kreeka (mõlemad 17%). Olemasoleva elamufondi energiatõhusaks renoveerimine on üks peamisi vahendeid energiaostuvõimetuse vähendamiseks.

Eesmärks 55 koosneb omavahel seotud ettepanekute kogumist, mille eesmärk on tagada õiglane, konkurentsivõimeline ja keskkonnasäästlik üleminek 2030. aastaks. Paketiga tugevndatakse kaheksat kehtivat õigusakti ja esitatakse viis uut algatust, mis koos aitaksid kaasa CO2 vähendamisele. Euroopa Komisjon väidab, et uus sotsiaalne kliimafond eraldab liikmesriikidele sihtotstarbelisi rahalisi vahendeid, et toetada Euroopa kodanikke, keda see mõjutab kõige rohkem ja keda ohustab energiaostuvõimetus. Sotsiaalne kliimafond annab ELi heitkogustega kauplemise süsteemist ajavahemikuks 2025–2032 ELi eelarves 72,2 miljardit eurot. Komisjon eesmärk on vähendada üleminekuajal fossiilkütuste hinnatõusuga kõige rohkem kokku puutuvate inimeste kulusid ja võimaldab liikmesriikidel toetada haavatavaid madala ja keskmise sissetulekuga leibkondi, keda mõjutab ehitus- ja transpordisektorile laienev heitkogustega kauplemine. Kuigi see on siiralt hästi kavandatud plaan õiglase ülemineku tagamiseks, kardavad paljud organisatsioonid, et välja pakutud rahastamissumma on ebapiisav, et pakkuda energiavaestele leibkondadele kodude renoveerimist ja taastuvenergiat.

Seminar toimub inglise keeles!

Sea ennast arvuti ette teisipäeval, 7. detsembril 2021, kell 13:30-14:10. Seminaril osalemise lingi saamiseks registreeruge lingil: https://climatealliance-org.zoom.us/meeting/register/u5Ysfu2pqTItHtezXoNPMYjvS7Ne78rMi68j

 

Peale registreerumist saate kinnituskirja, milles on informatsioon üritusega liitumiseks.

Tähelepanu! Osaluslingile vajutades nõustute Climate Alliance’s GDPR tingimustega ja andmekaitse ning Zoomi tingimustega. Juhime Teie tähelepanu faktile, et seminar salvestatakse, kuid seda ainult projekti raporteerimise eesmärgil. Kui te ei soovi ilmuda ekraanile salvestuse aja, palun pange oma kaamera kinni, kui liitute seminariga.

Tulemas:

Jälgi meid Facebookis!