Kuni 17. detsembrini k.a saab kandideerida Euroopa Linnade Rahastu (EUCF) taotlusvooru. Eesmärgiks on  rahaliselt toetada säästva energia ja kliimameetmete investeeringuid, kokku on selleks eraldatud 4,14 miljonit EUR.

Toetust saavad taotleda kõik omavalitsused ja omavalitsuste liidud investeerimiskavade arendamiseks, mis on seotud nende energia ja kliimameetmete tegevuskavades kindlaksmääratud tegevuste elluviimisega. EUCF võimaldab saada toetust 60 000 eurot taotluse kohta.

Mida rahastatakse

 Rahastust saavad taotlused, mis on piisavad suured ja omavad mõju. Samuti eeldatakse, et taotlusega koos on kaasas veenev dokumentatsioon investeeringu kavandamise kohta ja see on erainvestorile atraktiivne. Näiteks kolme-nelja kortermaja renoveerimine on juba paar miljonit investeeringut ja päris suur energia kokkuhoid.  Euroopa Linnade Rahastu (EUCF) rahastab investeerimiskontseptsiooni arendamist kuni 60 000 euro suuruse toetusega.

Toetuskõlblikkus ja taotlemine

Konkursikutse on avatud kõigile kohalike omavalitsustele, nende rühmitustele ning kohalikele avalik-õiguslikele rühmitustele, mis ühendavad omavalitsusi/ kohalikke rühmitusi ELi liikmesriikides, EMP-EFTA riikides (Islandil, Liechtensteinis ja Norras) ning Ühendkuningriigis.  Eraettevõtjad ei ole toetuskõlblikud.

Taotlejatel peab olema poliitiliselt kinnitatud kliima- ja energiakava ning nad peavad olema linnapea või mõne teise asjaomase poliitiku allkirjastatud toetuskirja teel tõestatult enda kanda võtnud poliitilise kohustuse oma investeerimiskontseptsiooni arendada.

Mida saab rahastada?

EUCF-i finantstegevusi, nagu (tehnilised) teostatavusuuringud, turuanalüüs, sidusrühmade analüüs, juriidiline, majanduslik ja finantsanalüüs, riskianalüüs jne, mida on vaja investeerimiskava arendamiseks. Neid tegevusi saavad teha oma töötajad või alltöövõtjatest väliseksperdid.

Toetusega ei saa tegelikke investeeringuid otse rahastada, kuid see katab ressursside koondamise ja teenustele juurdepääsemise kulud investeerimiskava arendamiseks.

Taotluste esitamise tähtaeg on 17. detsember 2021 (CET).  Kogu teave abikõlblikkuse ja interneti teel taotluste esitamise protsessi kaudu on leitav ametlikust konkursikutsest ja EUCF-i veebilehelt.

Kontaktandmed

Euroopa Linnade Rahastu kohta täpsema teabe saamiseks külastage palun veebilehte: www.eucityfacility.eu

Lisateave ja taotluste esitamine veebis: https://eucityfacility.eu/. Veebipõhine taotlemine on lihtne: vaid paar kiiret sammu. Veebisaidil on saadaval kasutajatugi.

Lisaks saab infot: Martin Kikas (Tartu Regiooni Energiaagentuur/TREA ), martin.kikas@trea.ee

TREA saab:

  • anda teavet taotluse esitamise protsessist;
  • toetada teid taotluse esitamise protsessi ajal (näiteks selgitada linnade investeerimis- ja ekspertteadmiste vallas, kavandada liitmist/ühendamist, kui on kohaldatav, teha taotluse kvaliteedi- / inglise keele kontroll).

Omavalitsustel on oluline registreerida ja alustada taotlusprotsessi isegi siis, kui nad lõpuks seda toetust ei saa. Seda tehes saab omavalitsus asutuselt tagasiside aruande, mis aitab taotlejal kandideerida järgmiste toetuste saamiseks.

EUCFi on algatanud ja seda juhivad Energy Cities / Climate Alliance / Adelphi / Fedarene / Enviros ning seda rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programmist Horisont 2020. EUCF hõlmab 27 Euroopa Liidu liikmesriiki ning EMP-EFTA riikidest Islandit, Liechtensteini ja Norrat.

————-

LISATEAVE ja KKK:  külastage veebisaiti eucityfacility.eu ja selle jaotist KKK

Sobivuskriteeriumid: https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/application-process.html

Eestikeelne tutvustav veebiseminar on järelkuulatav: https://www.eucityfacility.eu/support-at-national-level.html

 

Martin Kikas

Tartu regiooni Energiaagentuur
Direktor, energeetikaekspert 
martin.kikas@trea.ee

 

Teate edastas:

Aive Hiiepuu

EUCF kommunikatsiooniekspert Eestis

aive@prconcept.ee

Tulemas:

Jälgi meid Facebookis!