Esimene taotlusvoor on avatud 25.05–02.10.2020.
Kutsega saate tutvuda siin: EUCF_kutse
Veebiseminaril osalemiseks registreeruge siin (veebiseminar toimunud)

Seminari ettekanne leitav SIIT

Eesmärk
Euroopa Linnade rahastu (European City Facility, EUCF) soovib toetada valdasid ja kohalikke omavalitsusi investeerimiskava väljatöötamisel. Investeerimiskava peab olema seotud nende kliima- ja energiakavades määratletud meetmete rakendamisega. EUCF lõppeesmärk on moodustada investoritele tähendusrikas nimekiri omavalitsuste jätkusuutlikest energiainvesteeringutest üle Euroopa.

Rahaline toetus
EUCF rahastab investeerimiskava väljatöötamist fikseeritud toetusega 60 000 € ulatuses.

Abikõlblikkus
EUCF taotlusvoor on avatud kõikidele valdadele ja omavalitsustele Euroopa Liidus ja UK-s. Taotlejatel peab olema poliitiliselt heaks kiidetud energia- ja kliimakava, nt SEAP-id (Sustainable Energy Action Plan) või SECAP-id (Sustainable Energy and Climate Action Plan), mis on välja töötatud linnapeade pakti raames või plaanid, millel on sarnased eesmärgid kliima- ja energiaeesmärkidega vähemalt aastani 2020.

Lisaks peavad taotlejad tõestama oma poliitilist pühendumust, selleks on sobilik toetuskiri, mille on allkirjastanud linnapea või mõni muu poliitiline esindaja.
Taotleja peab olema nõud kaheaastase EUCF jälgimisperioodiga. Selleks on vajalik esitada kaks lihtsat jälgimisvormi põhinäitajate kohta.

Tulemas on veel kaks vooru.

Kontaktisik TREAs on Martin Kikas, martin.kikas@trea.ee, 5245225

NB!!! Taotlejatele on tulemas veebinar 3.juuli 2020, kell 11.00.

Informatsioon avaldatakse TREA veebilehel ja sotsiaalmeedias
Toetusvooru dokument on kättesaadav: https://www.eucityfacility.eu/fileadmin/inhalte/dokumente/CALL_DOCUMENT_LAUNCH_OF_1_CALL/EUCF_CALL_DOCUMENT_25_05_2020.pdf

Mida EUCF rahastab?
EUCF rahastab tegevusi, nt (tehnilise) teostatavuse analüüs, turu-uuring, huvirühmade analüüs, juriidiline-, majandus- ja finantsanalüüs, riskianalüüs jms, mis on vaja, et töötada välja investeerimiskava. Need tegevused võib läbi viia ettevõttesisene töötaja või ka allhanke korras väliseksperdid.
Toetusega ei saa otseselt rahastada tegelikku investeeringut, kuid toetus võib katta ressursside mobiliseerimist ja juurdepääsu tagamist teenustele, et arendada investeerimiskava.

Kriteeriumid
Taotluseid hinnatakse viie hindamiskriteeriumi alusel:

  1. Investeeringu suurus;
  2. Energiasääst;
  3. Juhtimisstruktuur;
  4. Huvirühmade kaasamine;
  5. Sobivus EUCF eesmärkidega.

Hindamisprotsessi detailse kirjelduse leiad siit.

Ühistaotluse eelised
EUCF pooldab valdade/omavalitsuste jõudude ja vahendite ühendamist, et esitada üheskoos ühistaotlus selleks, et suurendada projekti eduvõimalusi. Soovite taotleda üheskoos? Külastage EUCF kodulehte ja uurige, mida võtta arvesse, kui soovite kandideerida grupina.

Ajakava
Esimene taotlusvoor avatakse 25.mail 2020 kell 00:00 (Brüsseli aja järgi). Taotluse esitamise tähtaeg on 02.oktoober 2020 kell 17:00 (Brüsseli aja järgi).

Kuidas taotlust esitada?
Üldine protsess koosneb kahest peamisest sammust: abikõlblikkuse kontroll ja tervikliku taotluse esitamine.
Taotlusvorm on kättesaadav alates 25.maist 2020 kell 00:00 (Brüsseli aja järgi) EUCF kodulehel „Online Application“
Lisainfo taotluse esitamise kohta leiad siit.