Muutes oma igapäevaseid elektriseadmete kasutamise harjumusi võib aastas sadu eurosid kokku hoida − sellisele järeldusele jõuti Aluksnes E. Glücki nimelises gümnaasiumis 1. veebruaril toimunud energiapäeval, millest tegi lühikese videoreportaaži Läti TV.

Tartu Regiooni Energiaagentuur käis kohal koos teiste Eesti-Läti projekti „Energiaarukas kogukond“ partneritega Rõugest ning Vidzemest. Energiapäevale kogunes enam kui sada koolinoort ning nende õpetajad, Eestist olid esindatud Rõuge ja Haanja koolid.

Päeva viisid läbi Aluksne Gümnaasiumi energiaringi õpilased, kes olid juba sügisest saati teste ja katseid teinud, et töötada välja kõige eluolulisemad õppetunnid, mida teistele noortele seoses energiakäitumisega õpetada.

Kuigi napi päeva jooksul jäi Eesti ja Läti noortel omavahelise suhtlemise-sõbrunemise aega napiks, hinnati päev siiski kordaläinuks ning rõõmuga võeti vastu teade, et kevadel on veel ees ootamas koolinoorte vastastikused ekskursioonid Eestisse ja Lätti.

Projekti „Energiaarukas kogukond“ toetab Interregi Eesti-Läti programm.