Tartu Regiooni Energiaagentuur korraldab Viljandimaal seminari kaugkütte teemal. Seminari eesmärk on teavitada Viljandi maakonna kaugküttevõrkude omanikke ja operaatoreid muudatustest seadusandluses ja uutest nõuetest kaugküttevõrgu arengukavade koostamisel. Seminar on tasuta.

Seminar toimub Viljandi Maavalitsuse ruumides 29. mail algusega  kell 10.00

Päevakava

10.00 -10.15 Ülevaade Viljandi maakonna kaugküttevõrkudest (Kaupo Kase)

10.15- 10.45 Seaduslik raamistik ja rahastamine seoses kaugküttevõrkudega. Kaugkütteseaduse muudatus, siseriiklikud ja EL rahastamise võimalused (Kalle Virkus ja Martin Kikas).

10.45- 11.30 Kaugküttevõrgu audit ja arengukava (Martin Kikas)

 

Lisainformatsiooni saate küsida TREA direktorilt Martin Kikaselt e-mailitsi martin.kikas@trea.ee