Tuletame meelde, et 1. augustil avaneb Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) taotlusvoor korteriühistutele kaugküttepiirkonnaga liitumiseks või kütteseadmete väljavahetamiseks.

Alates 1. augustist saavad korteriühistud  taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel (va maagaas) töötava või otsest elektrikütet kasutava kütteseadme asendamiseks taastuvat kütust kasutava seadmega. Samuti saab toetust maja ühendamiseks kaugküttesüsteemiga.

Toetust antakse nendele korteriühistutele, kelle maja on ehitatud enne 1. jaanuari 2010

Toetust saab taotleda:

  • biomassil töötava katelseadme väljavahetamiseks biomassil töötava katelseadmega,
  • ​ biomassil töötava katelseadme väljavahetamiseks mõne teise taastuvkütuse lahendusega,
  • fossiilset kütust kasutav küttesüsteemi (va maagaas) asendamiseks taastuvkütuse lahendusega,
  •  biomassil või fossiilsel kütusel töötava küttesüsteemi asendamiseks kaugküttevõrguga.

„Eelistame kaugküttevõrguga liitumist, sest tegemist on parima võimaliku lahendusega keskkonnakaitselistest aspektidest vaadelduna ja ühtlasi panustab see kaugküttevõrkude jätkusuutlikkusse,“ selgitab KIKi energeetika valdkonnajuht Eduard Sizov. „Sellel juhul võib projekti maksumusse lülitada ka hoonesisesed küttesüsteemiga seotud tööd. Teiste võimalike variantide puhul tuleb projekt koostada ilma hoonesiseste küttesüsteemideta.“

Toetuse taotlemiseks ei ole oluline, et maja oleks eelnevalt rekonstrueeritud, kuid korteriühistul tuleb taotluse esitamisel lisada visioon ja kavandatud tegevused maja soojustamiseks. Toetuse taotlemisel peab omaosalus olema 50% projekti abikõlblike kulude maksumusest.

Taotluse esitamisel tuleb järgida keskkonnaprojektide finantseerimise korda, selle lisa 1 (abikõlblikud kulutused) ja lisa 2 (taotluse kohustuslikud lisad).

Taotluste esitamine toimub 1. augustist kuni 30. septembrini andmesüsteemi KIKAS kaudu

Täpsema info leiab KIKi kodulehelt või saab küsida projektikoordinaator Reet Utsult (reet.utsu@kik.ee, 6 274 328).

Toetust jagatakse riigisisese keskkonnaprogrammi atmosfääriõhu kaitse programmist. Toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.

Tulemas:

Jälgi meid Facebookis!