Covid-19 mõjutas meid 2020 aasta lõpus ning tõotab seda teha ka 2021 aasta alguses, erand pole ka POTEnT. Kolmandal ja neljandal semestril (2020 aasta augustist kuni 2021 aasta juulini) oleks pidanud toimuma õppereisid: pärast heade praktiliste näidete läbitöötamist oleks partnerid pidanud projekte ka külastama, et saada inspiratsiooni edasisteks tegevusteks. Suve lõpuks oli selge, et füüsiliselt ei saa Euroopas reisida. Otsustasime, et ei jää passima, vaid korraldame tegevused ümber!

Seega muutsid POTEnT-i partnerid oma tööplaani. Kolmandal semestril alustati regionaalsete tegevuskavade (Regional Action Plan) koostamist. Koostati regionaalsete tegevuskavade kaart (RAP-map), kus iga partner täpsustas, millised tegevused kajastuvad nende regionaalses tegevuskavas, milliste heade praktiliste näidetega soovivad nad lähemalt tutvuda, miks just nendega ja kuidas kaasatakse huvirühmasid. Regionaalsete tegevuskavade kaart aitab partneritel oma vajadustest aru saada ja tagab selle, et õppereisidest oleks maksimaalselt kasu.

Samal ajal katsetame 2021 aasta jaanuaris veebipõhiste õppereiside korraldamist. Kõige populaarsemaid häid praktilisi näiteid tutvustavad juhtpartner ALOEN, Kagu-Rootsi Energia Agentuur (ESS) ja Milton Keynes-i linn.

Kolm kõige populaarsemat head praktilist näidet:

  • ALOEN: Bretagne Energies Citoyennes and OnCIMè;
  • Milton Keynes: kommunaalteenuste monitoorimise- ja maksesüsteem;
  • ESS: Växjö Energi 100% (fossiilsete kütuste vaba tootmine)

Loodetavasti saame neljandal ja viiendal semestril jälle reisida!