Interreg POTEnT-i projektis osaleb kaheksa partnerit erinevatest Euroopa riikidest. Nende partnerite hulgas on kolm energiaagentuuri. Uurime lähemalt, kuidas igaüks neist igapäevaselt oma eesmärkide nimel töötab. Seekord tutvume ESS Energikontor Sydost-iga ehk Kagu-Rootsi Energiaagentuuriga.

Milline on energiaagentuuri roll energiapöördes?

Energiaagentuur on iseseisev organisatsioon, mis nõustab ja toetab nõu ja jõuga ametiasutusi, ettevõtteid ja linnaelanikke kõikide küsimustega, mis puudutab energiapööret ja muudki. Energiaagentuur võib olla vahendaja rollis, viies kokku asutused, mis tavaliselt koostööd ei tee. Samuti suurendab energiaagentuur ametiasutuste teadmisi kohalike eesmärkide seadmisel ja aitab algatada tegevusi, mis toetavad neid eesmärke.

Mida tähendab energiapööre Teie piirkonnas? Milline on hetkeseis ja millised on eesmärgid?

Nagu paljudel teistel piirkondadel on ka meie eesmärk asendada fossiilsetest kütustest energia tootmine jätkusuutlike alternatiividega. Kagu-Rootsis kasutatakse fossiilseid kütuseid peamiselt seoses transpordiga. Seega on peamiseks eesmärgiks transpordisektori elektrifitseerimine, kuid ka kohalike biokütuste, nt biogaasi, vesiniku ning raiejääkide kasutusele võtmine mängib suurt rolli. Suurenev elektrivajadus toob endaga kaasa suurema tootmismahu, seega tuleb kasutusele võtta ka suuremas mahus tuuleenergia. Hetkel toodab meie piirkond ainult 20% tarbitavast energiast, kuid kohalik tootmispotentsiaal on suur ja see võetakse kasutusele järgnevate aastakümnete jooksul.

Kuidas Teie energiaagentuurina aitate kaasa energiapöördele Teie piirkonnas? Kas Teil on näiteid juba toimivatest projektidest?

Kagu-Rootsi Energiaagentuur on aktiivne olnud juba 20 aastat (asutatud aastal 1999) ja viimaste aastate jooksul on juhitud mitmeid projekte.

Projektid on olnud erinevatest valdkondadest, nt hoonete energiatõhususe suurendamine, jätkusuutlik transpordisektor, taastuvenergia osakaalu suurendamine.

Mõned näited projektidest:

  • Targa linna projekt, millel on potentsiaali vähendada energiatarbimist kuni 50% Växjö mitmepereelamutes.
  • Co2mmunity on Interreg BSR projekt, mis keskendub kogukonnaenergeetikale. Rootsis on sihtrühmaks ühistud ja päikesepaneelid.
  • KOSAVA on ERDF-i (European Regional Development Fund) poolt rahastatud projekt, tänu millele on rakendatud mitmes Rootsi omavalitsuses mitmeid tegevusi, et vähendada linnasisest kaubavedu.

Mis on Teie eesmärgid seoses POTEnT projektiga? On Teil juba mõni projekt, millega soovite lähemalt tutvuda ja enda piirkonnas rakendada?

Meie piirkonna eesmärk on olla „pluss energia maakond“ enne aastat 2050. See tähendab, et kõik energia, mis tarbitakse, peab olema taastuvenergia ja toodetud antud piirkonnas.

Lisaks fossiilsetele kütustele on suur osa tarbitavast elektrist imporditud ja ka biokütustest toodetud. Seega tegutseme selle nimel, et suurendada energia tootmist oma piirkonnas. Samuti on eesmärgiks asendada ja vähendada fossiilsetest kütustest energia tootmist ning suurendada energiatõhusust.