Kuna kohtumine märtsis Ettlingen-is (Saksamaa) jäi pandeemia tõttu ära, siis küsisime me projektipartneri Stadtweke Ettlingen-i käest neli küsimust, et teada saada, mis on “stadtwerke” ja millised on partneri eesmärgid POTEnT-i projektiga.

 

Stadtwerke Ettlingen on unikaalne POTEnT-i partner. Kas saaksite meile oma organisatsioonist lähemalt rääkida?

Stadtwerke Ettlingen on Ettlingen-i linna ja regiooni tarne- ja teenindusettevõte. Üle 150 aasta on ettevõte eramajapidamisei varustanud elektri, gaasi, vee ja soojaga jätkusuutlikult ja õigalse hinnaga. Jätkusuutlik elektrienergia tarne on meile väga oluline. Seega aitame me aktiivselt kaasa energiapöördele. Lisaks haldame me nelja avalikku basseini, konverentsiruumi ja ürituste keskust “Buhlsche Mühle”.

Meie 237 töötajat hoolitsevad selle eest, et tarnimine toimuks sujuvalt ligi 40 000 elanikule Ettlingen-is. Lisaks usaldab meie teenuseid ka palju inimesi väljaspool Ettlingen-it.

Me oleme kaasaaegne teenusepõhine ettevõte, kes kohandab oma tootemaailma klientide individuaalsetele vajadustele. Suured tööstusettevõtted hindavad meie paindlikkust ja individuaalseid elektri ja maagaasi tarnepakkumisi. 

Meil on oluline roll Ettlingeni ja regiooni majanduskasvus ja kultuuri arendamisel. Me toetame spordi- ja kultuuriüritusi, sotsiaalseid institutsioone ja taastuvenergiaprojekte. Sellega aitame me kaasa elukvaliteedi kasvule Ettlingen-is.

Kui soovid meie tegevustest rohkem teada, külasta meie kodulehte.

Mis on Teie ambitsioonid ja eesmärgid seoses POTEnT-i projektiga?

Soovime saavutada 15%-lise CO2 emissioonide vähenemise Ettlingen-is aastaks 2023. Lisaks soovime tõsta inimeste teadlikkust energia säästmise kohta korraldades noortele erinevaid üritusi.

Põhieesmärk on leida mõned head näited ja õppida nendest projektidest. Kuna energiaturul seisavad ees suured muutused, on meie eesmärgiks arendada ja parandada taastuvenergiaprojekte, mis kajastuks madalamas energia hinnas ja keskkonnamõjude vähendamises.

Which are the targets of your organisation on energy transition and how does it contribute to the goals of energy transition and climate change of your region? Millised on Teie organisatsiooni eesmärgid seoses energiapöördega ja kuidas aitab see kaasa energiapöördele ja kliimamuutustele Teie regioonis?

Meie eesmärk seoses energiapöördega on: saavutada CO2 vaba energia- ja veetarne linnale ja regioonile. Meid aitab ja toetab meie piirkonna keskkonna- ja energiaagentuur Karlsruhe Environment and Energy Agency (https://zeozweifrei.de/). 

Kui riigiasutus sooviks energiapööret lokaliseerida, siis milline oleks esimene samm?

Valitsuse energiakontseptsioon on energiapöörde juhiseks. See seab selge eesmärgi energiapöörde kõikidele valdkondadele – transpordile, küttele, elektrile

Fookus on kahel põhieesmärgil: energiavarustus tuleb üha enam muuta taastuvenergiaks. Energiat peab kasutama tõhusalt ja säästlikult.

Energiapööre on ühine jõupingutus. Seega peaks kõik energiapöördesse kaasatud pooled (ettevõtted, ühiskond, omavalitsus jne) olema tihedalt seotud selle elluviimisega. Energiapööre on edukas ainult siis, kui kõik panustavad oma tugevuste ja oskustega.