Targa linna konsept on visioon, kuidas võiks tulevikus linnad areneda. Sellest konseptist inspireerituna on mitmed Baltimaade ja Saksamaa omavalitsused investeerinud nutikate lahenduste arendamisse ja katsetamisse erinevates sektorites. Sellele kogemusele tuginedes jagasid Eesti, Läti, Leedu ja Saksamaa omavalitsused 1,5 aastat kestnud projekti käigus oma parimaid häid praktikaid ja väljakutseid.

Selles viimases veebinaris keskendutakse kogemustele, mida õpiti projektist ja kliimasõbralike tarkade linnade põhiväärtustele. Kolm peaesinejat keskenduvad mitmetele teemadele: Andrea Halmos (DG Connect) arutleb EL-i digitaalarengu ja rohelise tegevuskava üle, professor Anna Kramer (KTH Stockholm) esitleb uuringut, milles uuriti targa linna lahenduste mõju kliimale ja professor Anatolijs Borodiņecs (RTU Riga) tutvustab Riia neljanda generatsiooni kaugkütte juhtumiuuringut. Kokkuvõtvas paneeldiskussioonis debateerivad eksperdid selle üle, kuidas võiks targad linnad areneda maailmas pärast Covid-19.

Registreeri ennast veebinarile siin.

Ajakava

23.02.2021, kell 15.00-16.30 (Eesti aja järgi)

Veebinar toimub inglise keeles!

15.00

Mida õpiti Baltimaade-Saksamaa kogemuste jagamisest (Benno Keppner, projekti koordinaator, adelphi)

15.10

Targad linnad: Euroopa Liidu digitaalarengu ja rohelise kokkuleppe tegevuskavad (Andreas Halmos, Euroopa Komisjon, DG CONNECT)

15.30

Tarkade linnade mõju kliimale – MistraSams uurimisprojekti tutvustus (Professor Anna Kramers, KTH Stockholm)

15.50

Neljanda generatsiooni kaugküte Riias (Professor Anatolijs Borodiņecs, Riga University of Technology)

16.10

Paneeldiskussioon: Kliimasõbralikud targad linnad pärast Covid-19 (Andrea Halmos, Anna Kramers, Anatolijs Borodiņecs ja Marek Muiste, TREA; professor Žaneta Stasiškienė, Kaunas University of Technology)

16.30 Veebinari lõpp