Viimasel veebikohtumisel, mis toimus 11.detsembril 2020, arutasid partnerid järgmise semestri tegevuste üle. Näha oli naerul nägusid, osalejad olid uudishimulikud, milline on projekti edasine kulg ja kõlasid ka jõulusoovid. See kõik juhtis tähelepanu eesolevale projekti arengule. Tegevusetus ei ole variant, tuleb hoopis edasi tegutseda!

Kuna kehtestati reisimispiirangud, muutus ka projekti programm: 2021 aasta jaanuaris ja veebruaris korraldatakse kokku kolm veebipõhist õppereisi. ALOEN, Milton Keynes ja Kagu-Rootsi Energiaagentuur tutvustavad veebi teel oma häid praktilisi näiteid. Seega katsetatakse uut õppereiside formaati, et jätkata projekti rahvusvahelist õppeprotsessi. Lisaks toimub kolmanda semestri jooksul ka iga partneri individuaalne abistamine regionaalsete tegevuskavade (RAP) koostamisel.

Isegi kui projekt kohanes vastavalt reisimispiirangutele, saab loodetavasti neljandal semestril (alates märtsist) uuesti reisida ja külastada häid praktilisi näiteid.

Esimene veebipõhine õppereis kannab pealkirja „Växjö energy (100% fossiilsete kütuste vaba tootmine)“, mida korraldab Kagu-Rootsi Energiaagentuur. Teine õppereis toimub 8.veebruaril, mil ALOEN tutvustab linnaelanike organisatsiooni OnCIMè, mis toetab ja haldab taastuvenergiasüsteemidesse  (RES) investeerimist. Viimast õppereisi korraldab Milton Keynes, kes esitleb tarkvara TEAM SIGMA, mis on kommunaalteenuste monitoorimise- ja maksesüsteem.

POTEnT suutis uue olukorra enda kasuks pöörata ja näitas, et õppeprotsessi on võimalik jätkata ka uutviisi ehk veebipõhiselt