Eelmisel aastal kohtusid POTEnT-i projekti partnerid esimest korda Lorient-is (Prantsusmaa), võõrustajaks oli koordinaator ALOEN.

12 kuu jooksul juhtus palju ning partnerid töötasid POTEnT-i projekti kallal ka karantiini ajal. Vaatame, mis toimus projekti esimese aasta jooksul ja vaatame, mis meid veel ees ootab.

12 kuud täis üritusi  

POTEnT-i algus oli hea ning täis üritusi. Pärast avaüritust, sügisel ja talvel olid partnerid kaasatud paljudesse  sündmustesse ja kohtumistesse, et paika panna, millised on nende vajadused, mida nad soovivad õppida ning millised on head näited, millest õppida.

Esimene temaatiline üritus Pamplonas algatas piirkondadevahelise õppimisprotsessi: kõik partnerid panid kindlalt paika oma õppimisvajadused ja täpsustasid oma poliitikat arenemise suuna osas. Mentorluse päevad on teine samm protsessis, kus partnerid analüüsisid oma prioriteete ja õppimisvajadusi ning mida nad ootavad nõu andvalt partnerilt – Erasmuse Ülikoolilt (Erasmus University). Paralleelselt selle kõigega moodustasid partneerid heade näidete registri, kuhu koguti häid näiteid erinevatel teemadel, mis on seotud energiapöördega. Need head näited olid aluseks juunis ja juulis toimuvatele veebiüritustele. Erasmuse Ülikool korraldas kaheksa temaatilist üritust, mis igaüks keskendus ühele teemale (“Kodanike ja muude asjaosaliste teadlikkus”, “Andmed ja seire” ja “Valitsus”, “Hoonete energiatõhusus”, “Treeing”, “Jätkusuutlik transport”, “Ringmajandus” ja “Energiakogukondade areng”).

Mida oodata järgmiseks?

Pärast suvepuhkust jätkuvad piirkondadevahelised õppimisüritused. Lisanduvad ka õppekäigud: iga partner külastab vähemalt kolme kohta kas läbi veebi või päriselus. Õppekäigud on põhitegevus, et õppida heade näidete kogemustest.