Tartu Regiooni Energiaagentuur (TREA) kutsub projekti SECURECHAIN raames Eesti biokütuste turul tegutsevaid väike- ja keskmise suurusega ettevõtted üles kandideerima innovatsiooniosakule, mis aitavad kaasa tahke biokütuse tootmise arendamisele ja/või biokütusest energia tootmisele. Innovatsiooniosakud peaksid ettevõtteid stimuleerima uute äriideede arendamisele ja rakendamisele tagamaks uute tehniliste lahenduste levimise taastuvenergia turul.

Parimad projektitaotlused saavad auhinnaks mitmekesise SECURECHAIN Innovatsiooni Mentorluse Paketi, mis sisaldab Innovatsiooniosakut, suuruses 3000-5000 EUR; TREA poolt finantseeritud tehnilist hindamist; ettevõtte vajadusele kohandatud koolitust ja juhendamist; äriidee elutsüklianalüüsi; finants- ning tehnilist mentorlust projekti 30 kuulise perioodi jooksul ja säästvust tõendavat sertifikaati.

Projekt SECURECHAIN (rahastatud Euroopa Liidu Horizon 2020 programmist) viiakse ellu rahvusvahelise projektimeeskonna poolt, kellel on väljapaistev kompetents biomassi, biokütuste, efektiivse tootmise, tooteahela juhtimise, klastrite, säästlikkuse, sertifitseerimise ja roheliste investeeringute vallas. Projekt viiakse ellu üheaegselt kuues Euroopa regioonis Saksamaal, Madalmaades, Rootsis, Hispaanias, Kreekas ja Eestis.
Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 15. september 2015.

Taotlusvooru juhend ja taotlusvorm on allalaaditav TREA kodulehelt:

Täpsem informatsioon:

Tartu Regiooni Energiaagentuur
Riia 181A, 51014 Tartu

Martin Kikas
Martin.kikas@trea.ee
+372 5245225
ja Neeme Kärbo
Neeme.Karbo@trea.ee
+372 5078835