Balti Targa Linna Dialoogi projektimeeskond teatab rõõmuga, et kolmas poliitika suunis on valmis ja  avaldatud. Selle suunise eesmärk on anda lühike ülevaade tagasilöögiefektist ja keskkonnakoormuse ülekandmisest toote olelusringi muusse etappi või muusse geograafilisse piirkonda nutikate lahenduste kontekstis ning kohalike omavalitsuste strateegiatest nende nähtuste leevendamiseks. Lisaks rõhutatakse selles Baltikumi ja Saksamaa kogemusi seire ja hindamise osas kui ühte peamist strateegiat riskide vähendamiseks.

Inglise keelse poliitilise suunise leiad SIIT.

Tulemas:

Jälgi meid Facebookis!