8. septembril 2020 leiab aset kogukonnaenergeetikale pühendatud veebikonverents.

Konverentsi teemad:

  • Võtame kokku kolm aastat kestnud Co2mmunity koostööprojekti saavutused ja räägime kogukonnaenergeetika hetkeseisust Läänemere piirkonnas.
  • Pakume välja ja esitleme meetodeid ning arutleme reaalsete näidete varal kuidas arendada ja ellu kutsuda kogukonnaenergeetika projekte, näiteks energiaühistuid.
  • Tutvustame projekti tulemusena valminud kasulikke juhendeid ja poliitikasoovitusi, mis on loodud aitamaks kaasa kogukonnaenergeetika arengule riikide tasandil ning kogu Läänemere piirkonnas.
  • Plaanis on arutelud, mille käigus saab kogemusi ja teadmisi vahetada teadlaste, valdkonnaekspertide ja teiste kogukonnaenergeetika asjatundjatega.
  • Võib leida sobivaid koostööpartnereid tulevikuks!

Co2mmunity projekti lõpukonverentsil leidub huvipakkuvaid teemasid kõikidele kogukonnaenergeetika huvigruppidele: kodanikele, kodanikuühendustele, nii Euroopa kui riigi tasandi poliitikategijatele, kohalikele omavalitsustele ja kogukonnaenergeetikaga tegelevatele organisatsioonidele.

Olete oodatud kuulama ja osalema!

Konverentsi päevakavaga saab tutvuda siin: http://co2mmunity.eu/wp-content/uploads/2020/09/Agenda-Co2mmunity-Final-Conference.pdf

Tutvustavat infot leidub lisaks siin: http://co2mmunity.eu/wp-content/uploads/2020/09/Co2mmunity-final-conference.pdf

REGISTREERUDA SAAB SIIN (kuni 7.09.2020): https://forms.gle/3yBizxzwhWJv8s3DA