Valminud on kogukonnaenergeetika käsiraamat, mille koostamist toetas Läänemere piirkonna programm.

Käsiraamatus tutvustatakse kogukonnaenergeetikat (KE). See on paari viimase aastakümne jooksul muutunud Euroopas populaarsemaks, kuna aina rohkem võetakse kasutusele taastuvenergiaallikaid, detsentraliseeritakse energiatootmist ning mitmekesistatakse elektriturgu riikide tasandil. Taastuvenergialahenduste kättesaadavus ja aina laiem kasutuselevõtt on suurendanud nii kodanike kui kogukondade huvi ning aktiivsust taastuvenergialahenduste arendamisel ja energiaturul osalemisel. Taastuvenergiaallikate (päike, tuul, biokütused, maasoojus jne) mitmekesisus ja tehnoloogiate taskukohasus võimaldab kodanikel hakata osalema energiatootmises ja müümises ning tarbida enda toodetud energiat. Kogukonnaenergeetika arendamine on üheks perspektiivseks ja jätkusuutlikuks viisiks suurendada taastuvenergeetika osakaalu energia tootmises.

Käsiraamat tutvustab KE olemust ning annab ülevaate KE praegusest olukorrast Eestis. Lisaks leiab käsiraamaatust häid näiteid, mõtteid ja näpunäiteid, et projektiga algust teha ja olla projekti eestvedaja.

Käsitaamat on leitav siit, kui klõpsata kaardil Eesti riigi kontuuri peale.