Energiamonitor

Päikesepaneelide lisamine

 

Testitud meetme tulemused on indikatiivsed. Täpsemate tulemuste saamiseks tuleb kontakteeruda eksperdiga. Sellegipoolest kujutavad esitatud tulemused üldjuhul ligilähedast tulemust kui palju on võimalik Eestis päiksepaneelidega elektrit toota. Ennem päiksepaneelide paigaldamist tasub mõelda ka hoone renoveerimise peale kui seda pole veel läbi viidud. Renoveeritud hoone elektri kasutusprofiil võib muutuda seades päikesepaneelide toodangule ja selle kohapealsele kasutamisele uued ja võimalik et soodsamad tingimused.

Päikeseelektrijaama olemasolul on vaatamata taastuvenergia toetusele (toetus mille taastuvelektri tootja saab lisaks elektri börsihinnale) kasulik võimalikult palju tarbida ära kohapeal, kus rahaline võit tuleb teie ostetava elektri ühikuhinna ulatuses.

Joonis 1. Päikesepaneelide meetme näide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-monitori rakenduses arvestatakse installeeritud päiksepaneelide võimsuse (kW) alusel keskmine elektritoodang mida võiks keskmiselt Eestis majakatusel levinud kaldenurkade all toota – joonisel 1 kollane joon. Tulbaelektrienergia (heleroheline) abil kujutatakse teie hoone tegelikku elektritarbimist elektrivõrgust esitatud tarbimisandmete alusel ning tulba elekter muudetud (tumeroheline) abil kujutatakse valitud meetme järgset arvutusliku elektritarbimist elektrivõrgust pärast päikesepaneelide lisamist, mis on vähenenud teie poolt määratud omatarbe protsendi alusel ehk osa võrgust ostetud elektrist asendatakse kohapeal toodetud aj seal tarbitud elektriga. Silmas peab pidama, et tulbad kujutavad teie elektritarbimist kalendrikuu vältel ööpäevaringselt, kuid elektritoodangu joon (kollane) kujutab päikeseelektri toodangut, mida ei ole võimalik toota ööpäevaringselt.

Päikesepaneelide paigalduse maksumuseks loetakse ca 900…1300 eurot ühe kilovati võimsuse paigaldamise eest – mida suurem päikeseelektrijaam, seda odavam paigaldamise hind võimsuse ühiku kohta. Päikseelektrijaama tootlikkus sõltub hoone paigutusest ilmakaarte suhtes, hoonet ümbritsevatest  ja paigutuspinnal asetsevatest objektidest (tekkivad varjud). Neid, olemasolevate konstruktsioonide tugevust ja elektri tarbimisprofiili peab kindlasti arvestama päikseelektrijaama arvutamisel ja paigaldamisel. Päikeseelektrijaama toodangu arvutamiseks on mitmeid  ja sealhulgas ka eesti keelseid kalkulaatorid, kuid soovitada saame Euroopa Komisjoni lehel olevat inglise keelset kalkulaatorit – kättesaadav vajutades siia.

Asjakohaseid eksperdi nõuandeid saate kasutades E-monitori rakenduses nuppu küsi eksperdilt nõu kuhu saate kirjutada sisse oma küsimuse ja jagada ka oma objekti andmeid kasutades jagamise funktsiooni.

Tutvu võimalike päikesepaneelide toetustega ja toetusmääradega.

Kasulikud viited ja kirjandus

  1. Kokkuvõtlik jutt mida pidada silmas ja kuidas jõuda päikesepaneelide paigalduseni –
    https://www.trea.ee/blog/mida-pidada-silmas-koduse-paikeseelektrijaama-paigaldamisel/
  1. Päikeseelektri kiirguse jaotumise ja elektritoodangu kalkulaator (inglise k) –
    http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
  1. KredExi päikesepaneelide investeeringutoetus –
    https://www.kredex.ee/et/teenused/energiatohususe-suurendamiseks/paikesepaneelide-investeeringutoetus