Seminari materjalid – Pärnu

10. oktoobril 2018 Pärnus toimunud elamumajanduse problemaatika seminari materjalid