Projektid

Meil on pidevalt käsil palju erinevaid suuremahulisi EL projekte. Võtke meiega ühendust, kui mõne käimasoleva projekti teema teile huvi pakub, kui soovite meid kutsuda partneriks oma projektidesse või osaleda meie tulevastes projektides!

POTEnT

Kogukonna osalus üleminekul madala süsinikusisaldusega energiale

POTEnT

Public Organisations Transform Energy Transition

Loe lähemalt

 

COMETS

Kodanike kaasamine üleminekul madalama süsiniku sisaldisega energiale

COMETS

COmmunity Models for the Energy Transition through Social Innovation

Loe lähemalt

Tricolor

Biomassi suurem kasutust jätkusuutliku soojuse ja elektri tootmisel

Tricolor

Tripartite collaboration for increased use of biomass for sustainable heat or electricity production

Loe lähemalt

 

AREA 21

Targad 21. sajandi linnaasumid

AREA 21

Baltic Smart City Areas for the 21st Century

Loe lähemalt

Baltic For Bio

Taastuvenergia tootmise suurendamine metsatööstuse jääkide arvel

Baltic For Bio

Accelerating Production of Forest Bioenergy in the Baltic Sea Region

Loe lähemalt

Co2mmunity

Energia koostootmine, -rahastamine ja -tarbimine kogukondades

Co2mmunity

Co-producing and co-financing renewable community energy projeccts

Loe lähemalt

LowTemp

Madalatemperatuuriliste kaugküttesüsteemide arendamine

LowTemp

Low Temperature District Heating for the Baltic Sea Region

Loe lähemalt

RenoZEB

Kulutõhusad valmislahendused liginullenergia renoveerimisel

RenoZEB

Accelerating Nearly Zero Energy Renovation for Buildings and Neighbourhoods

Loe lähemalt

SmartEnCity

Targa ja säästva linnakeskkonna terviklahendus

SmartEnCity

Towards Smart Zero CO2 Cities across Europe

Loe lähemalt

Social Green

Elamumajanduse probleemide lahendamine riiklikul ja omavalitsuste tasemel

Social Green

Regional Policies towards Greening the Social Housing Sector

Loe lähemalt

SaveSmart

Avalike hoonete energiatõhususe parendamine nutikate lahenduste ja uute tehnoloogiatega.

SaveSmart

Improvement of housing energy performance level of public buildings through introducing innovative technologies and solutions

Loe lähemalt

 

CAMS

Kliimamuutuste leevendamise ja kohanemise sünergiad energiatõhususe projektides

CAMS

Climate Adaptation and Mitigation Synergies in Energy Efficiency Projects

Loe lähemalt

RESINDUSTRY

Taastuvate energiaallikate kasutamist soodustavad poliitikad tööstuses

RESINDUSTRY

Policies for Renewable Energy Sources in industry

Loe lähemalt

Smart Living

Nutika elamise kontseptsiooni loomine ja populariseerimine

Smart Living

Creating and promoting the “Smart Living” concept

Loe lähemalt

 

EUCF

Kliima- ja energiakavade elluviimine

EUCF

Local authorities transform their climate and energy action plans into real investment 

Loe lähemalt

 

ENPOR

Energiaostuvaesuse vähendamine üürisektoris

ENPOR

Actions to Mitigate Energy Poverty in the Private Rented Sector

Loe lähemalt

CEESEU

Kesk- ja Ida-Euroopa omavalitsuste aitamine SECAP-ide koostamisel

CEESEU

Central and Eastern European Sustainable Energy Union

Loe lähemalt

Energize Co2mmunity

Taastuvenergiat tootvate kogukonnaenergeetika projektide rakendamine

Energize Co2mmunity

Real-life implementation of renewable community energy projects

Loe lähemalt

DECIDE

Energiakogukondade arendamine informatiivsete ja kollektiivsete meetmete kaudu

DECIDE

Developing Energy Communities through Informative anD collEctive actions

Loe lähemalt

Lõpetatud projektid

TREA-s ellu viidud projektid

Lõpetatud projektid

TREA lõpetatud projektid aastatest 20092018

Loe lähemalt