EUCF (European City Facility)

Supporting municipalities and local authorities to transform their climate and energy action plans into real investment in developing investment concepts

 

Projekti kirjeldus: Kui vallad ja KOV-id üritavad oma ambitsioonikaid kliima- ja energiakavasid ellu viia, seisavad nad sageli silmitsi sellega, et puudub vajalik finantseering. Euroopa Linnade Rahastu (European City Facility, EUCF) toetab valdasid ja kohalikke omavalitsusi, et nad saaks välja töötada investeerimiskavasid, mis on seotud jätkusuutliku energiatarbimisega. Toetatakse teenuseid ja tegevusi (nt turuanalüüs, teostatavusanalüüs, juriidiline-, majanduslik- ja finantsanalüüs, riskianalüüs jne), et arendada investeerimiskava. Seega ei ole toetus mõeldud otseselt investeeringu finantseerimiseks, vaid aitab ligi pääseda teenustele ja arendada investeerimiskava.

Projekti rahastab Euroopa Komisjon läbi Horizon 2020 programmi (leping nr 864212)

Projekti kestus: september 2019- september 2022

Projekti eesmärk: toetada kohalikke investeeringuid jätkusuutlikkusse energiasse

Projekti tulemused:

  • Pakkuda tehnilistlegaalset ja varalist eskpertiisi​;
  • ljundiks on üle 200 investeerimiskontseptsiooni​;
  • Suurendada üle 400 KOV töötaja võimekust​;
  • Hõlbustada juurdepääsu era- ja ELi rahastus– ja nõustamisteenustele;
  • Jõuda rohkem kui 10000 linnani julgustades neid järgima eeskuju​.

Projekti koduleht: www.eucityfacility.eu​ (inglise keeles)

Projekti kontaktisik TREAs: Martin Kikas (martin.kikas@trea.ee)

See koduleht kajastab autori vaateid ja seisukohti. Programmi korraldusasutus ei vastuta selle eest, kuidas antud infot kasutada võidakse.