LowTEMP

Low Temperature District Heating for the Baltic Sea Region

Projekti tegevused: Projekt annab kohalikele omavalitsustele, soojusvarustajatele, planeerijatele, inseneridele ja energiaagentuuridele teadmisi madalatemperatuurilise kaugkütte rakendamise tehniliste, korralduslike ja rahaliste nüansside kohta.

LowTEMP-i projekti raames kohtuvad partnerid üheksast Läänemere piirkonna riigist, et muuta oma linnaosades, piirkondades ja muudes Läänemere regioonides kaugkütte pakkumine jätkusuutlikumaks, kasutades selleks madalatemperatuurilisi kaugküttelahendusi.

Projekti tegevused pakuvad omavalitsustele ning teistele energiavarustuse eest vastutavatele asutustele oskusteavet ja strateegilisi vahendeid, mis aitavad planeerida, rahastada, paigaldada ja hallata madalatemperatuurilisi kaugküttesüsteeme.

Projekti rahastab Euroopa Liidu Interregi Läänemere piirkonna programm.

Projekti eelarve: 3 767 755,15 € (sh ERDF 3 568 008,15 €)
TREA eelarve: 173 070 €

Projekti kestus: 2017−2020

Projekti eesmärk: Toetada heitsoojuse kasutamist ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist, edendades jätkusuutlikke ja tõhusaid energiavarustussüsteeme.

Projekti tulemused:

Projekti tulemusel asutakse olemasolevaid kaugküttesüsteeme ümber korraldama, nende asemele hakkavad tulevikus tekkima jätkusuutlikud madalatemperatuurilised kaugküttevõrgud.

Tõhusamad energiavarustussüsteemid toovad endaga kaasa energiasäästu, parema majanduse ja puhta õhu.

Projekti partnerid on 19 organisatsiooni üheksast Läänemere piirkonna riigist: 

 • Institute of Fluid Flow Machinery, Polish Academy of Sciences (IMP PAN) (Poola)
 • Brandenburg University of Technology (BTU) Cottbus – Senftenberg (Saksamaa)
 • ZEBAU – Centre for Energy, Construction
 • Architecture and the Environment GmbH (Saksamaa)
 • Holbaek Municipality (Taani)
 • Gate 21 (Taani)
 • Lejre Municipality (Taani)
 • Sustainable Business Hub (SBHub) (Rootsi)
 • City of Malmö (Rootsi)
 • Thermopolis Ltd. (Soome)
 • District Heating Kurikka (Soome)
 • Riga Technical University (RTU) (Läti),
 • Vidzeme Planning Region (Läti)
 • Gulbene Municipality Council (Läti)
 • Klaipeda University (Leedu)
 • Public Institution Housing Energy Efficiency Agency (Leedu)
 • ANO Energy Efficiency Centre (ANO EEC) (Venemaa)
 • District Heating Enterprise Ltd. – OPEC Gdynia (Poola)
 • AGFW – Energy Efficiency Association for Heating, Cooling and CHP (Saksamaa)

Projekti koduleht:  www.lowtemp.euhttps://projects.interreg-baltic.eu/projects/lowtemp-112.html (inglise keeles)

Projekti kontaktisik TREAs: Kalle Virkus (kalle.virkus@trea.ee, +372 551 2424)

See koduleht kajastab autori vaateid ja seisukohti. Programmi korraldusasutus ei vastuta selle eest, kuidas antud infot kasutada võidakse.