oPEN Lab

Open innovation living labs for Positive Energy Neighbourhoods

Projekti tegevused: oPEN Labi eesmärk on tuvastada kopeeritavad, majanduslikult mõistlikud lahenduspaketid, mis võimaldavad luua olemasolevas linnakeskkonnas positiivseid energiapiirkondi. Need on sujuvalt integreeritud kohalikku energiasüsteemi, aktiivse mikroenergia sõlmpunktina. Nii on võimalik katsetada välja töötatud tehnoloogiaid ja pakette, kui integreeritud lahendusena naabruskonna mastaabis.

Kolm avatud innovatsiooni piirkonda Genkis (BE), Pamplonas (ES) ja Tartus (EE) testivad erinevate turul pakutatavate tehnoloogiate ja teenuste kombinatsioone ning uurivad nende toimivust ainulaadse operatsioonisüsteemina. Keskendutakse uuenduste demonstreerimisele integreeritud lähenemisviisis, mis ühendab endas kohalikule kontekstile kohandatud säästvat disaini, tõrgeteta renoveerimise töövoogu, taastuvenergia tootmist koos energiasalvestussüsteemidega, linna teenindusrajatisi ja nutikat käitamist, olelusringile mõtlemist ning seda kõike kogu väärtusahela jooksul, mis on suunatud hoonetele ja sellele piirkonnale, sh pidades silmas võimalust laieneda ja mudelit kopeerida. Kasutajakeskne ja osaluspõhine lähenemine piirkonna naabruskonnas võetakse kasutusele saavutamaks terviklik ja positiivse energiakasutusega visioon naabruskonnast, minnes nii kodanike kaasamisega kaugemale kui ainult teadlikkuse tõstmise tegevused.

oPEN Lab on ainulaadne projekt, kus on kooskõlas koostöö nelja osalise vahel: a) tööstus (väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, suurettevõtted, alustavad ja laienevad ettevõtted nii ehituse kui ka energia väärtusahelates), b) valitsus (kohalik avalik haldus), c) akadeemilised ringkonnad/registreeritud koolitus organisatsioonid ja d) tsiviilosalised (lõppkasutajad, valitsusvälised organisatsioonid). Need osalised teevad koostööd, et luua ja juhtida struktuurseid muutusi, mille tulemuseks on kõrge tehnoloogia valmidusastmete tase, pöörates suurt tähelepanu tulemuste kasutamisele ja laialdasele kopeerimis võimalusele.

Projekti rahastab Euroopa Liidu programm Horizon 2020.

Projekti eelarve: 21 949 812,50 € 
TREA eelarve: 288 750,00 €

Projekti kestus: 01.10.2021-31.10.2026 (54 kuud)

Projekti eesmärk: Kliimaneutraalsus on Euroopa Liidu eesmärk aastaks 2050. Üks olulisemaid tegevusi eesmärgi saavutamiseks on olemasolevate hoonete ja naabruskondade renoveerimine kliimaneutraalseteks piirkondadeks.

Projekti tulemused:

 • Kolmel näidisalal saavutatakse ligi null energia hoonete tase, 1 suur ärihoone ja 325 eluruumi = 45 640 m2. Saavutatakse kõrge energiatõhusus.
 • Hoonete asjastunud energia vähendatakse 50%.
 • Avatud labori meetodil renoveerimise eesmärk on vähendada primaarenergia nõudlust 50%, mille tulemuseks on kokkuhoitud 3926 MWh/a primaarenergia nõudluselt. Lisaks annab kohalik taastuvenergia tootmine juurde 4389 MWh primaarenergiat aastas. Kokku teeb see 8315 MWh säästetud primaarenergiat, praegu tarbitakse kolmes avatud labori piirkonnas kokku primaarenergiat 8826 MWh.
 • Avatud labori piirkonna hoonetes väheneb asjastunud energia ja energia vajadus, kasutatakse ära kogu kohapeal toodetud taastuvenergia ja optimeeritud energiakasutus vähendab oPEN Lab avatud labori piirkondade kasvuhoonegaase ja õhusaasteainete heitkogused liiguvad nulli suunas kogu elutsükli jooksul.
 • oPEN Lab organisatsioonimudelid, digitaalsed tööriistad ja modulaarsed renoveerimise töövõtted võimaldavad vähendada ehitus-/renoveerimistööde aega ja kulusid >35%. Selle tulemusel suureneb täisrenoveerimise ehitajate turg ja sotsiaalne taskukohasus, mille tulemusel saavad tekkida positiivse energiaga piirkonnad.
 • oPEN Lab ehitus-/renoveerimis- ja energiaväärtusahelas osalejad on kvalifitseeritud ning integreerivad uuenduslikke tehnoloogiaid oma ärimudelisse ja tegevustesse projekti lõpuks.
 • Tugevad innovatsiooniklastrid suudavad kiirendada rohelise ehituse ja renoveerimiskontseptsioonide levikut, et anda hoogu poliitiliselt toetatud renoveerimisele.
 • oPEN Lab demonstreerib projekti näidisala kopeeritavust, eriti rõhutatakse oma positiivse energia naabruskonna disaini ja uudseid tehnilisi/ärimudeleid, mis on arendatud koos kümne innovatsiooniklastriga, mis integreerivad nii energia kui ka ehituse väärtusahelat.
 • oPEN Lab mobiliseerib projekti jooksul >30 miljonit eurot jätkusuutlikke investeeringuid, >100 miljonit eurot kohaliku olu parandamiseks koheselt, >400 miljonit eurot aastaks 2030.
 • oPEN Lab projekti raames kasutatav renoveerimistööde meetod vähendab eluruumides kuni 40% müra ja tolmu, see suurendab kasutaja rahulolu.
 • oPEN Lab raames läbiviidud tööde tagajärjel paraneb avatud labori alal sisekliima kvaliteet >50%.

Projekti partnerid:

 • Juhtpartner: Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV (VITO) (Belgia);
 • Flux 50 (F50) (Belgia);
 • Steinbeis Innovation Ggmbh (SEZ) (Saksamaa);
 • Alonso Hernandez & Asociados Arquitectos SL (AHA) (Hispaania);
 • Bax Innovation Consulting SL (BAX) (Hispaania);
 • Building Performance Institute Europe ASBL (BPIE) (Belgia);
 • Interuniversitair Micro-Electronica Centrum (IMEC) (Belgia);
 • Katholieke Universiteit Leuven (KUL) (Belgia);
 • Ayuntamiento de Pamplona (PAMPL) (Hispaania);
 • Sympraxis TeamC. (SXS) (Kreeka);
 • Tartu Linn (TARTU) (Eesti);
 • Gren Tartu AS (GREN) (Eesti);
 • Institute of Baltic Studies (IBS) (Eesti);
 • Tartu Regional Energy Agency (TREA) (Eesti);
 • Tallinn University of Technology (TALTECH) (Eesti);
 • Fundación CENER (CENER) (Hispaania);
 • Obras Especiales edificacion e Infraestructuras (OBENASA) (Hispaania);
 • Stad Genk (GENK) (Belgia);
 • Stebo (STEBO) (Belgia);
 • Universidad del País Vasco (UPV-EHU) (Hispaania);
 • European Network of Living Labs IVZW (ENoLL) (Belgia);
 • Ifok GMBH (IFOK) (Saksamaa);
 • Tartu Ulikool (TU) (Eesti);
 • Nieuw DaK (NIEUW) (Belgia);
 • Daikin Europe V. (DAIKIN) (Belgia);
 • FUTECH (FUTECH) (Belgia);
 • Cast4All (CAST) (Belgia);
 • Dcinergy (DCIN) (Belgia);
 • Litobox BV (LITO) (Belgia);
 • Groep Van Roey (GVR) (Belgia);
 • Eesti Energia As (EESTI) (Eesti);
 • Haute Ecole Specialisee De Suisse Occidentale (HES-SO) (Šveits);
 • Habenu-van de Kreeke Vastgoedservice BV (HVDK) (Holland).

Projekti koduleht: https://cordis.europa.eu/project/id/101037080 (inglise keeles)

Projekti kontaktisik TREAs: Kalle Virkus, kalle.virkus@trea.ee

See koduleht kajastab autori vaateid ja seisukohti. Programmi korraldusasutus ei vastuta selle eest, kuidas antud infot kasutada võidakse.