Loading Events
This event has passed.

Kõik, keda huvitavad meie üritused, on oodatud 

Teemakäsitlus on oluline eeskätt eluasemevaldkonna probleemide tõhusamaks lahendamiseks kohaliku omavalitsuse tasandil ning võimalike täiendavate riiklike toetusmeetmete väljatöötamiseks selliselt, et neid oleks võimalik senisega võrreldes tõhusamalt rakendada väheneva rahvastikuga piirkondades. Hoonefondi uuenemise jätkusuutlikkuse tagamisel ja energiatõhususe suurendamisel on lisaks kinnisvara omanikele väga oluline roll ka kohalikel omavalitsustel ja riigiasutustel, kui reguleerival ja suunaval osapoolel.

Ümarlaua kohtumised on oluliseks sisendiks ja arutelukohaks koostatavale eluasemevaldkonna korraldamist kirjeldavale suunavale juhendmaterjalile kohalikele omavalitsustele, mida saab kasutada väheneva rahvastikuga piirkondade elamumajanduse edasiseks planeerimiseks ja reguleerimiseks ning ettepanekute koostamiseks elamupoliitika toetusmeetmete osas.

Tartu Regiooni Energiaagentuur koostöös seitsme erineva elamumajandust arendava organisatsiooniga Euroopa erinevatest piirkondadest osaleb rahvusvahelises projektis “Poliitikate kujundamine säästva elamumajanduse korraldamiseks” (Regional Policies towards Greening the Social Housing Sector – Social Green), mida rahastab Euroopa Liidu Interreg Europe programm. Projekti kaasfinantseerimisel koordineerib TREA Eesti omavalitsuste tarbeks säästva elamumajanduse arendamist toetavate meetmete programmi koostamist. Projekti teises faasis toimub kavandatud meetmete/projektide rakendamine ja tulemuste monitoorimine. Projekti keskmes on avaliku sektori roll elamufondi uuenemise jätkusuutlikkuse ja energiatõhususe tagamisel.