Loading Events
This event has passed.

Seminari sihtrühm: eramute ja küttesüsteemide projekteerijad, ehituse projektijuhid, omaniku järelevalve ning ehituskorraldusega tegelevad spetsialistid, pottsepad jne

PÄEVAKAVA

10.00 – 10.40 Ahi- ja kaminakütte kasutamise võimalused kaasaegsetes madalaenergiatarbega ja liginullenergiamajades. Tingimused ja nõuded küttelahendustele nende tehnilistele parameetritele – Aleksander Ljubajev, MTÜ Eesti pottsepad
10.40 – 11.20 Ahikütte kavandamise, ahjude ehitamise ja kasutamise põhialused, kasutatavad kütused – Ülo Kask; TREA/Eesti Biokütusteühing
11.20 – 12.00 Kaasaegse kohtkütteseadme soojusvõimsuse arvutus ja projekteerimine (A, A+) individuaal ja mitmepere elamusse spetsiaalse programmiga, progrmmi ja võimalsute tutvustus – Kristo Koppel, MTÜ Eesti pottsepad

12.00-12.20 Energiapaus

12.20 – 12.40 Kas ahiküte saastab ehk andmetega manipuleerimine Stuttagarti näitel – Aleksander Ljubajev, MTÜ Eesti pottsepad
12.40 – 13.10 Ahikütte mõju keskkonnale. Keskkonnanäitajad – Marek Maasikmets, Eesti Keskkonnauuringute Keskus
13.10 – 13.50 Erinevate küttelahenduste ja -süsteemide omavaheline kombineerimise võimalused – Mati Malm, MTÜ Eesti pottsepad
13.50 – 14.20 Kaasaegsed korstlalahendused – Monier OÜ, tbc
14.20 – 14.30 Kokkuvõte päevast – Aleksander Ljubajev, MTÜ Eesti pottsepad

Seminar on tasuta.

Vajalik eelregistreerimine!

Eelregistreerimine ja täpsustav info:
Neeme Kärbo, projektijuht, e-post neeme.karbo@trea.ee, mobiil 50 78 835

Seminar15_04_2019_Kava