Loading Events
This event has passed.

Juhi energiat ja jaga seda!

TREA on esindatud ideetalgutel “Vunki Mano” ideega kogukonnapõhine ühisenergiatootmine. Tule osale ja räägi kaasa!

Vunki mano! loometalgud on häkatoni stiilis nädalavahetus, kus igaüks saab osaleda Võru maakonna elu edendavate uudsete teenuste arendamises ja toimivate lahendusteni jõudmises. Meie ülim eesmärk on koosloomelise mõtteviisi levitamine: kaasates probleemide lahendamisse kõik võimalikud osapooled saab olla kindel, et lahendus on kõiki arvestavalt läbi mõeldud. Toome loometalgutele kokku kodanike kogemuse, ettevõtjate realistlikkuse, ekspertide pädevuse ja ametnike vastutuse

Kogukonna päikeseelektrijaam.

Juba täna on tehnoloogia arenenud nii kaugele, et igaühel meist on võimalus toota ise elektrit. Täiesti reaalne on võtta ise aktiivne roll energiaturul ning osaleda selles terve kogukonnaga. Idee vedajad Tartu Regiooni Energiaagentuurist näevad tulevikku kogukonna päikeseelektrijaamades, mis on rajatud ühise raha eest, paigaldatud avalikele hoonetele ning toodavad tulu kogukonnale. Loometalgutel tegeletakse ühe sellise energiaühistu algatamise ja opereerimise tegevuskavaga. Meeskonda oodatakse liituma inimesi avalikust sektorist ning aktiivseid kogukonnaliikmeid.

Agentuur aitab igati kaasa energiaühistute algatamisele ja nende tegevuse toetamisele.

Nõustamine toimub BSR projekti “Co2mmunity” kaasabil. Täpsemalt projektist https://www.trea.ee/projektid/co2mmunity/

TREA kontakt: Martin Kikas, martin.kikas@trea.ee, +372 5245225