Tutvustus

MTÜ Tartu Regiooni Energiaagentuur on loodud 2009. aastal Tartu Linnavalitsuse ja SA Tartu Teaduspargi poolt eesmärgiga edendada säästvat energeetikat ja energiajuhtimist regioonis. Agentuur keskendub energiajuhtimise edendamisele ning kaasaegse energeetika sõlmprobleemidele: energiaefektiivsus, säästev transport ja taastuvenergeetika.Intelligent Energy Europe grandileping sätestab agentuurile neli kriitilise tähtsusega tegevusvaldkonda:

 •  KOHALIKE OMAVALITSUSTE ENERGIAJUHTIMINE
 •  ENERGIAKASUTUSE EFEKTIIVSUSE TÕSTMINE AVALIKUS SEKTORIS JA KODUMAJAPIDAMISTES
 •  AVALIKU JA ERASEKTORI KOOSTÖÖ JA TEGEVUSTE ARENDAMINE
 •  KOHALIKU KOGUKONNA TOETAMINE                                                                                                         

TREA eesmärkideks on:

 • LUUA ÜHINE VÄLJUND JURIIDILISTELE ISIKUTELE, MIS TEGELEVAD SÄÄSTVA ENERGEETIKA JA ENERGIATÕHUSATE LAHENDUSTE RAKENDAMISE JA PROPAGEERIMISEGA
 • EDENDADA SÄÄSTVA ENERGEETIKA JA ENERGIAJUHTIMISE LAHENDUSTE RAKENDAMIST
 • AIDATA KAASA SÄÄSTVA ENERGEETIKA ALASE TEADLIKKUSE JA KVALIFIKATSIOONI TÕSTMISELE NII AVALIKUS-, ERA- JA KOLMANDAS SEKTORIS
 • AIDATA OMA LIIKMETEL EDENDADA KOOSTÖÖD KOHALIKUL JA RAHVUSVAHELISEL TASANDIL
 • KAASATA ERINEVAD SÄÄSTVA ENERGEETIKA JA ENERGIATÕHUSATE LAHENDUSTEGA TEGELEVAID HUVIPOOLI ASJAKOHASTESSE RAHVUSVAHELISTESSE PROJEKTIDESSE JA KOOSTÖÖVÕRGUSTIKESSE
 • PAKKUDA OMA LIIKMESKONNALE VÕIMALUSI OMA ASJAKOHASTE KOGEMUSTE TUTVUSTUSEKS KODUMAAL JA RAHVUSVAHELISEL TASANDIL
 • KOGUDA JA LEVITADA SÄÄSTVA ENERGEETIKA JA ENERGIATÕHUSATE LAHENDUSTE ALAST INFOT
 • TUTVUSTADA JA PROPAGEERIDA ERINEVAID ENERGIASÄÄSTU TOETAVAID JUHTIMISMEETOTEID NING LEVITADA VASTAVAT OSKUSTEAVET
 • AIDATA KAASA ENERGIAPLANEERIMISE, -JUHTIMISE JA SÄÄSTVA ENERGEETIKA TEENUSTE TUVUSTAMISELE NING ARENDAMISELE TARTUS JA LÕUNA-EESTIS

TREA esimese kolme aastaga saavutatavad tulemused on:

 • ÜLEVAADE TARTU REGIOONI ENERGIAPOLIITIKAST JA REGULATSIOONIST
 • ÜLEVAADE AVALIKKUSE HOIAKUTEST JA KÄITUMISEST TARTU REGIOONIS
 • ÜLEVAADE ELUJÕULISEST ENERGEETIKAST TARTU REGIOONIS
 • SÄÄSTVA ENERGIA- JA ELUASEMEVALDKONNA PROGRAMM(SEEP)
 • TARTU HOONEBILANSI ENERGIATARBE ANDMEBAAS
 • ANDMEBAASI KASUTAJALIIDES, MIS ON EFEKTIIVNE TÖÖRIIST NII OMAVALITSUSTÖÖTAJATELE, ÜHISTESINDAJATELE KUI KA HALDUSJUHTIDELE KINNISVARA ETTEVÕTTES
 • KOOSTÖÖVÕRGUSTIK MENTOR-AGENTUURIDEGA
 • ENERGIASÄÄSTU NÄDALA ÜRITUSED 2010, 2011 JA 2012 AASTAL RAHVUSVAHELISEL JA RIIKLIKUL TASEMEL

TREA MEESKOND JA KONTAKT:

Telefon: +372 763 5374

E-mail: info@trea.ee

 

MAREK MUISTE
TREA Spetsialist
marek.muiste@trea.ee, +372 55581508

MARTIN KIKAS
TREA direktor ja energeetika ekspert
martin.kikas@trea.ee, +372 5245225

KALLE VIRKUS
TREA energeetika ekspert
kalle.virkus@trea.ee, +372 5243686

Antti_roose
ANTTI ROOSE
TREA projektijuht
Antti.roose@trea.ee, +372 53328233

Neeme Karbo
NEEME KÄRBO
TREA projektijuht
neeme.karbo@trea.ee, +372 5078835

JANNO KOGER
TREA ekspert
janno.koger@trea.ee, +372 +372 56826535

 

Asukoht kaardil